str:  

Međunarodni simpozij ‘Ofsetni tisak’ – Zbornik radova = proceedings, 27.-29.10.2003. Zagreb, časopis Ambalaža;
UDK 655.344 (063); ISBN 953-97026-6-6; Izdavač: Tectus, ZagrebVOĐENJE GRAFIČKE PROIZVODNJE XML TEHNOLOGIJOM
MANAGING THE GRAPHIC PRODUCTION WITH XMLTECHNOLOGY


Autor:
Prof. dr. sc. Vilko Žiljak, voditelj Katedre za tiskarski slog i računala, voditelj poslijediplomskog
studija "Grafičko inženjerstvo", Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

SAŽETAK

Među tiskarima se pojavila nervoza oko investicijskih koraka novih tehnologija. Tiskari u prvom redu razmišljaju o dograđivanju novih elektroničkih komponenti na postojeće instalacije. Shvatili su da je neizbježno promijeniti tehnologiju izrade ploča i u velikom su zamahu kupnje CTP uređaja. Vodili smo opsežne diskusije braneći uvođenja DTP-a u tiskarstvo, a u posljednje vrijeme i CTP-a. To su samo počeci sloma tradicionalizma. Digitalno tiskarstvo ulazi u sve pore grafičke industrije. Potrebno je prići poslovnom jedinstvu: multimedijskoj primjeni, e-poslovanju i digitalnom tisku, kako bi se shvatilo da je to jedini način očuvanja kulture tiskarstva. U tiskarskim pogonima nije bio običaj sakupljanja i analiziranja proizvodnih podataka. Baze podataka su bile organizirane i usmjerene prema komercijalnim pitanjima, knjigovodstvu, nabavi i skladištu. Sazrela je potreba šireg gledanja na ciklus koji obuhvaća izdavaštvo, grafičku pripremu, arhive slika, proizvodno stanje te sadržaj tiskanog proizvoda, tisak i doradu. Nasuprot siromašnijim zemljama, tiskare u zemljama s mogućnošću kvalitetnog kreditiranja kupuju posve nove pogone. Uvodi se kompletna automatizirana linija od računala u odjelu dizajna i grafičkog prijeloma pa sve preko tiska do dorade. Stariji strojevi, od tek nekoliko godina rada, nisu u mogućnosti prihvatiti integrirano računarsko upravljanje kakvo je u preporuci prema standardima CIP4 konzorcija. Između grafičke pripreme i tiska ubacila se tehnologija potpuno automa-tizirane izrade ploča i dala izvanredne rezultate. To je ohrabrilo tiskare da povjeruju u potrebu potpunog sustava vođenja tiskarske proizvodnje po CIP4 protokolima. To znači da se mora izvršiti izmjena strojnog parka i kupiti nova tiskara.

Proizvođači strojeva uspješno projektiraju, izvode i instaliraju nove strojeve za koje su međusobno u komunikaciji s XML tehnologijom. Potrebno je stvoriti novi oblik radnog mjesta, u doba umreženja, za uspješniju proizvodnju, trgovinu i marketing. To traži novo obrazovanje i trening za tiskaru budućnosti i studiranje osnovnih trendova razvoja tiskarstva u budućnosti. XML je ponudio nezavisnost od umreženja informatičkog sustava unutar i izvan tiskare, što ubrzava primjenu i pokretanje novog pogona. XML tehnologija je nezavisna od vrste računala opće namjene, nezavisna od programske operativne osnove unutar računala i nezavisna od spajanja na različite baze podataka pa time i na izvorišta podataka. Upravo to je razlog zašto je moguće informacije i signale sa strojeva tretirati i obrađivati pa potom i koristiti unutar čiste proizvodnje kakva je, primjerice, grafička. XML i njegovi jezici postaju općepoznati, provode se posebna brza školovanja kako bi primjena bila provediva u kratkom vremenu. Budući da se znanja eksponencijalno povećavaju o implementaciju, preprogrami-ranju, povezivanju s prijašnjim tokovima informacija, stvaraju se "novi" programeri, novi grafičari, novi me-nandžeri koji mogu zajednički disati u cilju stvaranja konkurentne situacije izrade grafičkog proizvoda. Da zaključimo; nisu novi strojevi i novi prijedlozi o ustroju tiskarstva preokrenuli smjerove budućnosti tiskarstva već stvaranje novog komunikacijskog XML jezika koji objedinjuje svu staru informatičku tehnologiju integrirajući Web sustave u potpuno povezivanje s internetom.