HEAVY DUTY PAKOVANJE KAO MOGUĆNOST SUPSTITUCIJE DRVENE, METALNE I PLASTIČNE AMBALAŽE

Autori
Darko Babić 1 , Denis Jurečić 1 , Siniša Popović 2
1 Grački fakultet, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb
2 Ambalažni servis d.o.o., Trakošćanska 23, 10290 Sesvete

Sažetak

Velika pakiranja, izuzetno visokih tehničkih karakteristika, uvriježeno zvana Heavy Duty pakiranja, nastala su kao odgovor na potrebe moderne industrije, sigurnosti i jednostavnosti transporta i distribucije, kao i potrebom za jednostavnošću rješavanja korištene ambalaže. Svi problemi koje sa sobom nose rješenja izvedena u plastici, drvu ili metalu dobrim dijelom su riješeni razvojem Heavy Duty kontejenera.

Ključne riječi
: Heavy Duty, A val, Octabini, Kontejneri.

1. Uvod

Heavy Duty pakiranja su se pojavila, prvotno, na američkom tržištu šezdesetih godina, tijekom desetljeća su ušla u širu uporabu, naročito u kemijskoj industriji. U Europi zamjećujemo značajniji razvoj Heavy Duty industrije od ranih sedamdesetih. Ova pakiranja zauzimaju poseban segment u ambalažiranju. Osnovni materijal za izradu je jedinstvena valovita ljepenka iznimnih tehničkih karakteristika, koja služi za izradu gigantskih kontejnera velikih nosivosti a mogu se višekratno upotrebljavati. Ovi kontejneri supstituiraju drvene i metalne sanduke, a najčešće se koriste za ambalažiranje, skladištenje i transport granulata, duhana, voća, povrća, auto dijelova, svježeg mesa i ostalih proizvoda.

2. Tehničke karakteristike materijala za proizvodnju Heavy Duty ambalaže

Pri izradi ljepenke za Heavy Duty pakiranje koriste se izuzetno jaki materijali gramature do 1000 g/m 2 po sloju i to do sedam slojeva materijala. Ovu ljepenku karakterizira A val visine 5 mm i korak, (razmak između dva vrha vala) 8 mm. Osim A vala u kompoziciji valovite ljepenke nalazimo i klasičan C val. Valovita ljepenka je sedmeroslojna ili peteroslojna, a dolazi u slijedećim kombinacijama valova:

a) sedmeroslojne kombinacije vala: AAA, AAC

b) peteroslojne kombinacije vala: AA, AC

Visine ljepenke u sedmeroslojnim kombinacijama vala dosežu do 16 mm (AAA), dok u peteroslojnim kombinacijama dosežu do 11 mm (AA). Unosi papira u Heavy Duty ljepenku za ravne slojeve su do 550 g/m 2 , dok su za valovite slojeve do 300 g/m 2 . Uobičajno se koriste isključivo kvalitetniji papiri (Kraft i Semi Chemical papiri). Najveća težina valovite ljepenke doseže do 3300 g/m 2 . Zbog neobično velike visine i čvrstoće ljepenke, strojevi za izradu ambalaže također imaju svoje speci. čnosti u gabaritima i mehaničkim rješenjima, premda su u osnovnim elementima potpuno indentični strojevima za obradu klasične valovite ljepenke. Heavy Duty kutije i kontejneri su na spojevima uvijek šivani žicom i lijepljeni, kako bi se zadržala kompaktnost i čvrstoća kutija. Heavy Duty ljepenka je standardizirana na nekoliko osnovnih kvaliteta koje zadovoljavaju najširi spektar primjene:

POWERPLY PLUS

- sedmeroslojna ljepenka u AAA kombinaciji vala

- kraft 440 g/m 2 (svi ravni slojevi plus semi chemical)

- težina ljepenke 2050 g/m 2

- ECT: 30 KN/m

- Probijanje: 34 J

Tipična primjena: rasuti tereti u kemijskoj industriji, teški metalni dijelovi, razni granulati, rasuti metalni proizvodi, transportno-komercijalna pakiranja rastutih agruma.

POWERPLY HEAVY

- sedmeroslojna ljepenka u AAA kombinaciji vala

- kraft 440 g/m 2 (vanjski slojevi plus semi chemical)

- težina ljepenke 1850 g/m 2

- ECT: 26 KN/m

- Probijanje: 32 J

Tipična primjena: rasuti tereti u kemijskoj industriji, teški metalni dijelovi, razni granulati, rasuti metalni proizvodi, transportno-komercijalna pakiranja rastutih agruma. Niže kvalitetne izvedenice u AAA kombinaciji vala su:

- PowerPly Medium

- PowerPly Standard Plus

- PowerPly standard

DUABOARD HEAVY

- peteroslojna ljepenka u AA kombinaciji vala

- kraft 440 g/m 2 (svi ravni slojevi plus semi chemical)

- težina ljepenke 1725 g/m 2

- ECT: 25 KN/m

- Probijanje: 24 J

Tipična primjena: velike paletne kutije, metalni dijelovi, elektronički proizvodi, kabeli, lakši rasuti tereti.

DUABOARD MEDIUM

- peteroslojna ljepenka u AA kombinaciji vala

- kraft 440 g/m 2 (vanjski slojevi plus semi chemical)

- težina ljepenke 1500 g/m 2

- ECT: 20 KN/m

- Probijanje: 22 J

Tipična primjena: velike paletne kutije, metalni dijelovi, elektronički proizvodi, kabeli, lakši rasuti tereti.

CALIBRE PLUS

- peteroslojna ljepenka u AC kombinaciji vala

- težina ljepenke 1400 g/m 2

- ECT: 18 KN/m

- Probijanje: 19 J

Tipična primjena: velike paletne kutije, avionski transport, manji metalni dijelovi, transportna pakiranja svježeg mesa i agruma. Niže kvalitetne izvedenice u AC kombinaciji vala su:

- Calibre Heavy

- Calibre Medium

3. Tipične i specifične konstrukcije Heavy Duty ambalaže

Tipična rješenja za Heavy Duty ambalažu su izvedene prema Fefco-vim standardima, takozvane octabinske konstrukcije, (0350, 0351, 0352), kao na slici 1.Slika 1. Klasična rješenja octabinskih konstrukcija prema Fefco-u

U praksi se koriste i sva druga konstrukcijska klasična rješenja. Osim klasičnih kutija I kontejnera postoje i neka speci. čna rješenja. To su:

1. Heavy Duty rješenja koja kombiniraju uporabu drva i Heavy Duty ljepenke. Ova rješenja koriste drvenu armaturu na koju se klama ili lijepi Heavy Duty ljepenka. Koristi se za supstituciju drvenih sanduka, slika 2.


Slika 2. Drvena armatura u kombinaciji sa Heavy Duty ljepenkom

2. Aquabin za jednokratni transport likvida. Koristi se za transport mlijeka, ulja, majoneza i sličnih likvida. Unutar Heavy Duty kontejnera ugrađen je sustav za otvaranje i pražnjenje preko polietilenske vreće sa ventilom. Pakiranje ima kapacitet od tisuću litara. Ovo rješenje jeftinije je od dvije dvjestolitarske metalne bačve a ima mogućnost višekratnog korištenja, slika 3.

Slika 3. Aquabin za likvide

3. Heavy Duty kontejneri mogu imati i transportno komercijalnu funkciju, kao što je slučaj sa pakiranjem lubenica ili tikvi, slika 4. Takva pakiranja idu direktno na prodajna mjesta.

Slika 4. Aquabin za lubenice

Dakle, primjena Heavy Duty rješenja nije limitirana samo na neke industriske grane, već uglavnom ovisi o inventivnosti inžinjera u razvoju i novim potrebama tržišta za racionalizacijom i jednostavnošću manipulacije robama.

5. Zaključak

Heavy Duty ambalaža otvara nove mogučnosti u racionalizaciji troškova ambalažiranja, skladištenja, manipulacije kao i u podizanju sigurnosti distribucije, prije svega, industrijskih roba. U osnovi je ekološkija, jednostavnija za zbrinjavanje, jeftinija i izuzetno praktična od izvedenica u drvu, plastici ili metalu. Svi problemi koje sa sobom nosi ambalaža izvedena u plastici, drvu ili metalu dobrim dijelom je rješena razvojem Heavy Duty kontejnera. To su:

- sklopivost; prazni kontejneri zauzimaju puno prostora u skladištima, dok su Heavy Duty kontejneri rasklopljeni sve do trenutka uporabe,

- povrat ambalaže; nesklopivi kontejneri su izuzetno skupi za povrat, Heavy Duty kontejneri se vraćaju sklopivi ili ih koristimo jednokratno,

- zbrinjavanje starih i neispravnih kontejnera; gdje sa drvenim, plastičnim ili metalnim otpadom? Heavy Duty kontejneri se standardno prikupljaju kao stari papir,

- otuđenje ili gubljenje kontejnera; u praksi godišnje nestane i do 25% skupih plastičnih kontejnera u krugu distibucije. Ako postoji opasnost od otuđenja ili gubljenja koristimo jednokratne Heavy Duty kontejnere, cijene; Heavy Duty kontejneri su uvijek jeftiniji od rješenja u plastici ili drvu. Vjerujemo da će razvojem industrijske proizvodnje doći i do bržeg razvoja domaće Heavy Duty proizvodnje kao prateće grane industrijskog razvoja Hrvatske i regije. U svakom slučaju treba raditi na edukaciji krajnjih korisnika koji su pretpostavka razvoju Heavy Duty industrije u Hrvatskoj, a koji često zbog needuciranosti sumnjaju u mogučnost supstitucije drva, plastike i metala papirnatim materijalima.

6. Literatura

1. N. Stričević, Suvremena ambalaža I, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
2. N. Stričević, Suvremena ambalaža II, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
3. www.sca.com/2004-04-03
4. www . scapackaging . com /2004-02-27