DIGITALNI NORMATIVI GRAFIČKE PRIPREME POD XML-om
Zoran Nježić
Grafički fakultet
CROATIA1.Informatičko opisivanje grafičkih procesa
Neophodno uvođenje digitalnoga radnoga naloga i praćenja proizvodnje uvjetuje detaljan i kompletan opis grafičkih proizvodnih elemenata.
Informatičko opisivanje iziskuje projektiranje i definiranje varijabli iz realnih i stvarnih vrijednosti koje su dobivene mjerenjima i testiranjima pojedinih uređaja, odnosno kategorija.

1.1. U izlaganju se demonstriraju alati koji omogućuju normiranje i pohranjivanje parametara pojedine kategorije grafičke pripreme u bazu podataka, te će se preko XML-a uspostaviti relacija i vizualizacija podataka: baza podataka-korisnik-web aplikacija.Time će se dati novi pristup planiranju proizvodnje koji obuhvaća radne tokove pripreme, te se nadovezuje na procese tiska i dorade.

1.2. Potpuno implementiranje CIP4 u grafički produkcijski sustav nameće neophodno informatičko definiranje svih parametara pod XML-om koji opisuju grafički proizvodni ciklus.Uspostavljanjem takvog načina u praksi, potrebno je temeljito reorganizirati postojeće proizvodne pogone, prvenstveno u smislu podizanja informatizacije na što višu razinu, te unaprijediti postojeća znanja i vještine.Takvim pristupom dolazi do novoga načina školovanja, otvaranja novih poslova i radnih mjesta.

2.Elementi grafičke pripreme
Za proces normiranja pripremne proizvodnje predložen je sustav koji opisuje pojedini grafički proizvod.Grafički proizvod se može promatrati kao proizvodno gotov ili završen na razini ideje odnosno prototipa (koji je u okvirima realizacije grafičke tehnologije).U oba slučaja koristi se identičan način za informatičko opisivanje i definiranje elemenata pripreme.

2.1.Prijedlog elemenata koji opisuju pripremu:
- slog
- slika
- prijelom
- dizajn
- posebni zahtjevi

Ovakva podjela je otvorena za dodatnu raščlambu na nove elemente, a predloženi elementi na podjelu dodatnih podkategorija.

3. Razrađeni elementi pod XML-om

Grafičko uređenje:

- izrada grafičkog uređenja
novo, prerađeno, izmjenjeno i ponovljeno

... XML izrada grafičko uređenje
<IZRADA_GRAF_URE suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_GU ID=”1">
<KALKGUcijena>cijena</KALKGUcijena>
<KALKGUvrijeme>vrijeme</KALKGUvrijeme>
<IMEKALKGU>broj stranica</IMEKALKGU>
</KALK_GU>
</IZRADA_GRAF_URE>


- slog grafičkog uređenja
obični, srednji, teški i specijalni

... XML slog grafičko uređenje
<SLOG_GRAF_URE suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_GU ID=”1">
<KALKGUcijena>cijena</KALKGUcijena>
<KALKGUvrijeme>vrijeme</KALKGUvrijeme>
<IMEKALKGU>broj stranica</IMEKALKGU>
</KALK_GU>
</SLOG_GRAF_URE>

Prijelom stranice:
- kategorija prijeloma
špigl, predšpigl, 1 revizija i dodatna revizija

... XML kategorija prijeloma
<KAT_PRIJELOM suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_PR ID=”1">
<KALKPRcijena>cijena</KALKPRcijena>
<KALKPRvrijeme>vrijeme</KALKPRvrijeme>
<IMEKALKPR>broj stranica</IMEKALKPR>
</KALK_PR>
</KAT_PRIJELOM>

- kriterij sloga prijeloma
glatki, srednji i specijalni

... XML kriterij sloga prijeloma
<KR_SL_PRIJELOM suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_PR ID=”1">
<KALKPRcijena>cijena</KALKPRcijena>
<KALKPRvrijeme>vrijeme</KALKPRvrijeme>
<IMEKALKPR>broj stranica</IMEKALKPR>
</KALK_PR>
</KR_SL_PRIJELOM>

Obrada slike:
- vrsta slike (originala)
jednotonska, višetonska jednobojna, višetonska višebojna

... XML obrada slike

<SLIKA suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_SLIKA ID=”1">
<IMEKALKvrscijena>cijena</IMEKALKvrscijena>
<IMEKALKvrsvrijeme>vrijeme</IMEKALKvrsvrijeme>
<IMEKALKvelcijena>cijena</IMEKALKvelcijena>
<IMEKALKvelvrijeme>vrijeme</IMEKALKvelvrijeme>
</KALK_SLIKA>
</SLIKA>

- veličina slike

do A5, od A5-A4, preko A4, posebni zahtjevi

... XML obrada slike

<SLIKA suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_SLIKA ID=”1">
<IMEKALKvrsvrijeme>vrijeme</IMEKALKvrsvrijeme>
<IMEKALKvelcijena>cijena</IMEKALKvelcijena>
<IMEKALKvelvrijeme>vrijeme</IMEKALKvelvrijeme>
</KALK_SLIKA>
</SLIKA>

Specifični poslovi (specijalne obrade, ukopiravanja)

... XML specifični poslovi

<SPE_POSLOVI suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
<KALK_SP ID=”1">
<KALKSPcijena>cijena</KALKSPcijena>
<KALKSPvrijeme>vrijeme</KALKSPvrijeme>
<IMEKALKSP>ime</IMEKALKSP>
</KALK_SP>
</SPE_POSLOVI>

elementi pod XML-om GRAFIČKA PRIPREMA
<GRAFICKA_PRIPREMA suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
+ <GRAF_URED suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
+ <PRIJELOM suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
+ <SLIKA suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
+ <SPE_POSLOV suma=”cijena" suma_vrijeme=”vrijeme">
</GRAFICKA_PRIPREMA>