Analiza sudskih predmeta iz područja tiskarstva

D. Repar

Sažetak

Tijekom svojeg dugogodišnjeg rada u svojstvu stalnog sudskog vještaka u grafičkoj tehnologiji susrećem se sa raznolikom potrebama suda za vještačenjima. U večini slučajeva potrebe suda su okrenute ispitivanju: kvalitete otiska, procjeni vrijednosti poslovnog zadatka, procjeni ispravnosti grafičkih strojeva te procjeni vrijednosti samih strojeva.

1) Ispitivanje kvalitete otiska
Kada se pozivamo na grafičke standarde i govorimo o standardima pripreme, tiska i dorade služimo se opisom „STANDARDIZIRANA PROIZVODNJA“. Tijek ispitivanja uvažava se brižna proizvodnja dobrog tiskara prema usvojenim pravilima struke. Pritom se podrazumjeva primjena zadanih i prihvačenih normativa u grafičkoj industriji „Hrvatske Norme“ koje su prihvatile međunarodni standard ISO.
Ovisno o organiziranosti same tiskare u ukupnosti primjene ISO normativa, primjerice offset tisak, ne smiju se izbjeći ISO 12647-1 te ISO 12647-2 normativi koji standardiziraju procese izrade tiskarske forme i kontrole tiska (izbor vrste papira, kontrola količine nanosa bojila, paser,...). Ukoliko ne postoji ovjereni probni otisak potrebno je izraditi probni otisak u kontroliranim uvjetima koji nadalje služi za usporednu analizu ostvarenih otisaka.

2) Procjena vrijednosti poslovnog zadatka
Procjena vrijednosti grafičkih poslova izračunava se prema prosječnoj vrijednosti izrade takvih poslova u grafičkoj branši sukladno cjenicima, ponudbenoj dokumentaciji, te računima za izvršeni posao. Izvodi se detaljni uvid u sporni radni nalog te izrađuje prosječni aktualni cjenik izborom minimalno pet različitih grafičkih tvrtki za usporedbu.

3) Ispitivanje ispravnosti offsetnog tiskarskog stroja
Ispitivanje ispravnosti tiskarskog stroja izvodi se po FOGRA principima, uvažavajući pritom ISO normative u kvaliteti tiska (prilog Fogra). Ispitivanje se nadalje provodi sukladno slijedećem redoslijedu:
a) Fotografiranje vanjskog izgleda stroja, pregled ispravnosti funkcija svih prekidača na stroju uključujući i kontrolni pult.
b) Prije testnog otiskivanja potrebno je ukloniti sve gumene presvlake na offsetnim cilindrima te ploče na tiskovnim cilindrima i izvršiti fotografiranje cilindara sa vizualnim pregledom.
c) Izvodi se komparatorsko kružno mjerenje odstupanja rubnog djela cilindara (Schmitzringe), te mjerenje tvrdoće novih gumenih navlaka offsetnih cilindara sa komparatorskim mjerenjem podloga ispod gumenih navlaka i ploča.
d) Slijedi otiskivanje punog tona na svakom tiskovnom agregatu na papiru za umjetnički tisak (Kunstdruck) 115 gr/m2 sa regulacijom pritiska između ofsetnog i tiskovnog cilindra od najmanjeg do normalnog za tu gramaturu papira.
e) Testne tiskovne forme izvode se sukladno ISO standardu za višebojni tiskarski sustav na arke. Završna faza su kolorimetrijska mjerenja i ispis rezultata ukupne analize odstupanja sa izvještajem.
f) Ispitivanje mogućeg kapaciteta tiskarskog stroja. Praktično gledajući ukupni mogući kapacitet stroja direktno je uvjetovan realiziranim narudžbama prema kupcu, te dokumentiranim nerealiziranim poslovima zbog zastoja stroja koji predstavljaju gubitak u realizaciji. Teoretski je moguće ukupni kapacitet stroja fiksirati na prosječnu nakladu tiska i normirane sate pripremnih radnji za izmjenu ploča u jednoj smjeni s dodatkom prosječnih servisnih sati za održavanje stroja.

4) Procjena vrijednosti grafičke opreme
Procjena grafičke opreme izvodi se sukladno popisu osnovnih sredstava i detaljnom pregledu opreme koja se nalazi u poslovnom prostoru tiskare. Svi strojevi i oprema koja se koristi u različitim fazama procesa izvođenja radova, a koja podliježe redovitoj kontroli, potrebno je evidentirati u listama strojeva i opreme. Aktivnosti održavanja provodi osposobljeno stručno osoblje ili ovlašteni serviseri sukladno evidentiranom popisu. U procjeni se ispituje dimanička ispravnost u radnom stanju. Temeljem prikupljenih podataka i uvida u dokumentaciju, moguće je usporedbom sa ponudom slične rabljene opreme, utvrditi tržišnu vrijednost opreme. U procjeni se koristi srednji tečaj NBH.