Developement of Planning Methods in Graphic Production

Klaudio Pap

Sažetak


Planiranje grafičke proizvodnje je svakodnevni težak zadatak svake tiskare. Grafički proizvod se može napraviti na mnogo različitih načina ovisno o postojećim resursima tiskare. U ovom radu se istražuju nove metode planiranja grafičke proizvodnje. One su realizirane s posebno razvijenim SVG dinamičkim alatima. Istražuju se metode zauzimanja vremenskih intervala posla s korisničkim interakcijama s vremenskom matricom plana. Planer proizvodnje može imati autonomne konfiguracije za željene planove, kao i autonomne predloške tipičnih poslova za planiranje. Prikazat će se razvijene metode povezivanje grafičkih faza u planu. Za replaniranje postojećeg plana uvedene su metode automatskih alarmiranja zbog probijanja krajnjeg roka i zbog prebačaja vremenskog trenutka predviđenog početka slijedeće faze u radnom toku. Gantagramski prikazi se mogu selektivno odabirati i grupirati i vremenski ograničiti ovisno što je trenutačni fokus planera i razvijena je poveznica gantagrama na dnevno planiranje kao i planiranje po resursu.