Interface of Digital Work Order in Graphic Production

Klaudio Pap


Sažetak

Ovaj rad objavljuje rezultate istraživanja unutar projekta automatizacije tiskarskih proizvodnih procesa. Ovi rezultati se najviše odnose na operativne kontrole za vođenje proizvodnje i izvještavanje preko digitalnog radnog naloga. Digitalni radni nalog je definiran u XML rječniku i dinamički se mijenja preko XML elemenata i atributa kako putuje kroz digitalnu mrežu grafičke proizvodnje. Da bi faze radnog naloga bile na vrijeme zabilježene s velikom točnošću i sigurnošću razvijen je posebni korisnički interfejs. U radu se prikazuje takvo korisničko sučelje za praćenje tiskarskih faza. Sučelje mora biti jednostavno sa što manje interakcija i sa što većom preglednošću uz što više prenjetih korisnih podataka u bazu. Na temelju tako prikupljenih podataka iz baze se moraju moći davati izvještaji po strojevima i ljudima. Uvedeni start-stop mehanizam bilježi vremena preko sistemskog server sata kao i komentare voditelja tiskarske faze zajedno s utrošenim materijalom za finalizaciju zatvaranja faze radnog naloga. Na centralnom preglednom sučelju voditelj proizvodnje može vidjeti koja je faza radnog naloga momentalno u proizvodnji.