METODOLOŠKI PRINCIPI U DIZAJNU SUČELJA

Zlatko Kapetanović

Sažetak

Temeljna zadaća dizajnera vizualnih komunikacija je donošenje ispravnih rješenja za probleme komuniciranja. O ispravnim komunikacijskim rješenjima ovisi ne samo funkcioniranje svih sektora društva, nego i tehnološki sustavi kao materijalna podloga tehnosocijalne transformacije suvremenog društva u održivi i umreženi sustav modernog društva . Tehnosocijalna transformacija u moderno umreženo društvo uvelike počiva na digitalnim sustavima koji, radi sve veće složenosti uređaja, zahtijevaju sustavni razvoj dizajna svojeg komunikacijskog segmenta, odnosno dizajnu sučelja.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INTERFACE DESIGN

Zlatko Kapetanović

Summary

Basic task for designers in the fields of visual communications is to develop correct solutions to the problems of communication. Functioning of all sectors of society, as well as technological systems as material support of technosocial transformation of contemporary society into modern sustainable interlinked society depends at large on correct communication. This technosocial transformation into modern social network is based on digital systems which, because of their ever growing complexity require systematic development of their communication segments, or, interface design respectively.