NOVE METODE MJERENJA KONTAKTNOG KUTA

Tomislav Cigula, Sanja Mahović Poljaček, Miroslav Gojo

Sažetak

Kontaktni kut je mjera kojom se opisuje kvaliteta močenja (interakcija između krute i tekuće faze) neke čvrste površine. Definira se kao kut koji zatvara tangenta povučena na rub kapi tekućine koja se nalazi na nekoj čvrstoj površini iz trojne točke kontakta triju faza (krute, plinovite i tekuće).
U procesu plošnog tiska, gdje je nužno osigurati potpunu pokrivenost slobodnih površina sa što je moguće manjom količinom otopine za vlaženje, taj proces ima iznimno veliku važnost. Poboljšanje kvalitete močenja postiže se različitim dodacima u otopinu za vlaženje koje smanjuju površinsku napetost tekućine, a time i ukupni sadržaj slobodne površinske energije. Smanjenje površinske napetosti uzrokuje i smanjenje kontaktnog kuta, odnosno što je kontaktni kut manji bolje je močenje.
Dosadašnji uređaji za mjerenje kontaktnog kuta bili su slični optičkom mikroskopu. U okularu uređaja ugrađen je nitni križ, gdje je horizontalna os predstavljala ravninu površine tiskovne forme, dok se pomoću pomične okomite osi podešavala tangenta na rub kapi i mjerio kontaktni kut. Takva mjerenja bila su dosta neprecizna, a očitanje vrijednosti je jako zavisila o subjektivnosti operatera. Noviji uređaji, kao što je Dataphysics OCA30, koriste CCD kameru kojim se uvećana slika dodira otopine za vlaženje i tiskovne forme snima u jednoj ili više slika, te naknadno računalnim programima obrađuje. Na taj načinom izbjegla se ovisnost rezultata o operateru, povećala preciznost mjerenja, omogućilo mjerenje u definiranom vremenu (kontaktni kut mijenja se u ovisnosti o vremenu), uređaj omogućuje mjerenje površinske napetosti te slobodne površinske energije.
Svi ti novi uvjeti mjerenja omogućuju preciznije i bolje definiranje sastava otopine za vlaženje i njene interakcije sa slobodnim površinama tiskovne forme. Na taj način se reduciraju troškovi uz zadržavanje najviše moguće kvalitete otiskivanja.
Ključne riječi: kontaktni kut, goniometar, plošni tisak, otopina za vlaženje