PDF Standardizacija in avtomatizacija na področju priprave za tisk-primeri iz prakse

Andrej Pristovnik

Povzetek

V zadnjih letih so na področju knjižne produkcije v delokrogu grafične priprave datoteke vrste PDF prevzele primat PostScript in odprtim datotekam. PDF datoteke so se pokazale kot nadvse primerne za prenos in nadaljnjo obdelavo v predpripravi tiska. V podjetju MKT-Print d.d., je kar 90% vseh vhodnih podatkov podanih v PDF formatu. Pa ni bilo vedno tako.
Proces standardizacije na področju priprave za tisk, se je v omenjenem podjetju začel z izdajo pisnih navodil z natančnim tekstovnim in slikovnim opisom. V gradivu so podane nastavitve ključnih parametrov v posameznem grafičnem programu tako, da ustrezajo zahtevam PDF/X-3 standarda.
V nadaljevanju je prišlo do izdaje posebnega CD-roma, na katerem so zraven navodil o izdelavi podali tudi posebne nastavitvene datoteke z želenimi parametri za posamezne grafične programe (npr. vrste *.joboptions). Sledila je tudi objava dotičnih datotek na spletni strani podjetja.
Slabo pripravljene datoteke, napake v pripravi za tisk in nezanesljive barvne predloge zahtevajo poprave, s tem pa se podaljšuje čas in višajo stroški izdelave. Ključ za uspeh je v kontroli procesa, zato so v naslednjem koraku v delokrog grafične priprave uvedli postopek pregledovanja vhodnih PDF datotek (PDF-preflight).
Na tržišču je bilo na voljo kar nekaj programske opreme, ki je omogočala pregled in popravo PDF datotek. Odločili so se za rešitve podjetja Enfocus. Za potrebe tiskarne so na osnovi GWG smernic (ofsetni tisk) izdelali profile, s katerimi se dosegajo optimalni pogoji izdelave PDF datotek. V nadaljevanju so se kot prva tiskarna v RS pridružili projektu/skupnosti CertifiedPDF.net in objavli vse podatke in nastavitvene datoteke na dotični spletni strani.
Kot logično nadaljevanje samega procesa avtomatizacije in približevanja kupcu (strankam) je bila izdelana tudi spletna stran www.pdf-preflight.com, s katero so omogočili oblikovalcem tiskovin, da v realnem času in s pomočjo spletne storitve ugotovijo, ali je njihova tiskovina v PDF obliki primerna za tisk v tiskarni (on-line PDF-preflight). Bistvo spletne storitve je v tem, da je podprta z avtomatiziranim delokrogom. PDF datoteka se samodejno prenese s FTP strežnika, se pregleda in arhivira, poročilo o pregledu pa se samodejno prenese na spletno stran. Stranka je tako opozorjena na posamezne napake in ima več možnosti: napako lahko odpravi sama, lahko jo odpravi izbrani izvajalec oz. glede na vrsto napake, se lahko napaka odpravi tudi v tiskarni.
Vsi delamo napake. Nekateri pa znajo te napake še pravočasno odkriti. Razvoj in standardizacija PDF formata, ozaveščanje in sodelovanje s kupci, nenehno spremljanje smeri razvoja in uvajanje novosti je privedlo do že omenjene 90% prevlade PDF formata v delokrogu priprave za tisk podjetja MKT Print d.d. in posledičnega zmanjšanja napak v samem tisku.