Producing Ukrainian-Croatian Electronic Dictionaries as a Scientific Task (From the practice of Philological University in Kiev)

J.Paščenko, R. Frelih

Summary

The problem of creating an online dictionary, actualized at the Scientific convention “Tiskarstvo 07”, has provoked fresh interest in potential partners. The realization has faced the need to research the fund on the Ukrainian side. Dynamism of the scientific collaboration between the University in Zagreb and the University of Taras Shevchenko in Kiev opens up new possibilities of approach to concrete projects. There is a broad aspect of possible collaboration that both sides are ready for. Among other, collaboration is possible in the area of corpus linguistics (making simultaneous corpora of different texts for Ukrainian and Croatian language). The possibility of morphological analysis of the making of various dictionaries also exists, as well as many other projects. While actualizing those projects, it is of great importance to point out the processing state of Croatian language. It is also important to take into account that Ukrainian dictionaries are created in Microsoft Access database. The next phase of the collaboration is coordination of the possibilities of partnership from the Croatian side and team work on mutual projects. In this paper the basic work results of the University in Kiev are presented, as well as the directions of the development of collaboration with the University in Zagreb.

Izrada ukrajinsko-hrvatskih elektronskih rječnika kao znanstveni zadatak (Iz prakse Filološkog fakulteta Sveučilišta u Kijevu)

J. Paščenko, R. Frelih

Sažetak

Problem stvaranja on-line rječnika, aktualiziran upravo zahvaljujući uključivanju te problematike u program Znanstvenoga stručnog skupa Tiskarstvo 07 izazvao je interes kod potencijalnih partnera. Međutim, realiziranje se suočilo s potrebom proučavanja fundusa na ukrajinskoj strani. Dinamiziranje znanstvene suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Taras Ševčenko u Kijevu otvara mogućnosti za približavanje konkretnim projektima. Treba naglasiti značaj terenske nastave u Ukrajini, semestralno prakticiranje, druge forme razmjene tijekom koje se studenti ukrajinistike iz Zagreba mogu upoznati s praksom ukrajinskih kolega. Jedan od rezultata je i ovdje predočen rad koji je nastao upravo preko inicijativa izraženih na prethodnome skupu Tiskarstvo 07.
Aktualnost izrade on-line rječnika, u ovome slučaju ukrajinsko-hrvatskog i obrnuto, ne traže obrazloženja. Na internetu je svakim danom sve više on-line rječnika. Nažalost, uglavnom obuhvaćaju samo svjetske jezike. Međutim, sve se više aktualizira problem izrade onih rječnika koji se odnose na manje poznate jezike. Studenti ukrajinistike najviše su primorani koristiti posredovane metode kada se do ukrajinskog dolazilo uz posredništvo jednog od svjetskih jezika. Nažalost, primorani smo konstatirati pomanjkanje takvih priručnika na internetu, kao što je hrvatsko-ukrajinski ili ukrajinsko-hrvatski rječnik. Ni tiskanima se ne možemo pohvaliti. Problem izrade takvi rječnika je izričito aktualan.
Upravo zbog toga se na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu pojavila zamisao o stvaranju takvog rječnika. Prva etapa realiziranja inicijative je upoznavanje s iskustvom ukrajinskih kolega. U referatu izlažemo rezultate takvih upoznavanja.
Stvoren je lingvistički portal „ Mova.info“,“ na kojem se može naći niz jezičnih podataka: od on-line ukrajinskog pravopisa, preko uvida u sve svjetske jezike, savjeta kako najlakše učiti, on-line prevoditelja i transkriptora, do nama potrebnih on-line rječnika. Na navedenoj su internetskoj stranici predočeni raznovrsni rječnici. Prevladavaju oni koji se odnose isključivo na ukrajinski jezik: Otvoreni rječnik - pomaže izabrati ukrajinsku riječ ili izraz koji najviše odgovara suvremenim terminima (iz računalne tematike i dr.). Traženi izraz na ukrajinskom jeziku možete pronaći i ako znate kako glasi na engleskom ili ruskom jeziku, ili njegovo značenje. Čestotni rječnici u kojima je zabilježena učestalost pojavljivanja vrsta ili dijelova riječi u umjetničkoj prozi i publicistici, te suvremenoj ukrajinskoj poeziji. Rječnik nudi leksik jezika ukrajinskih pjesnika kraja 20. stoljeća, opsegom od 300 000 riječi. Suvremeni jednojezični ukrajinsko-ukrajinski rječnik, u kojem je predstavljen aktivni leksik ukrajinskog književnog jezika, termina, nomenklatura, najčešćih historizama, arhaizama i neologizama, dijalektizama i dr. Sadržava više od 207 000 članaka i oko 18 000 frazeologizama. Otvoreni rječnik ispravaka suržika sastavljen je radi pročišćavanja jezika. Nudi popis nenormativnih jezičnih konstrukcija na suržiku te ispravnu verziju na standardnom ukrajinskom jeziku. „Otvoren“ znači da ga registrirani korisnici portala mogu dopunjavati, uz komentare. Rječnik usporedbi: prvi rječnik te vrste. Nastavlja seriju tiskanih rječnika i započinje sastavljanje elektronskih rječnika usporedbi u umjetničkom stilu. Traži se riječ, a kao rezultat se dobiva informacija u kojem se kontekstu (kako kod kojeg književnika) tražena riječ uspoređuje, s čime se ona uspoređuje, te što to zapravo znači. Tezaurus računalne leksikografije: specijalizirani tezaurus u kojem je predstavljen sustav računalnih termina (zasad ih broji 75). Jedinice su tipične - sintagme u raznim kombinacijama duljine 2 do 4 slova, uključujući i skraćenice. Pretražuje se prema prvom slovu u riječi ili prema slovu u sredini termina. Lingvistička enciklopedija: sastoji se od dva velika dijela - „Događaji“ (gdje su navedeni svi bitni podaci o jezičnoj, književnoj i obrazovnoj povijesti) i „Osobe“ (posvećen velikim ukrajinskim književnicima i jezikoslovcima). Semantički rječnik ukrajinskoga jezika: obuhvaća više od 30 naziva biljaka te pokazuje njihove semantičke sastojnice i odnose među njima. Riječi se mogu pretraživati kako prema nazivu, tako i prema semantičkim grupama ili značenjima koje čine te riječi.
Posebno vidljivo mjesto zauzimaju dvojezični rječnici s engleskom stranom. Osnove poznavanja i učenja tog jezika prenesene su i u elektronski format: Englesko-ukrajinski rječnik „GLOSA“, prvi je iz serije takvih obrazovnih rječnika. Glosarij je namijenjen početnom stupnju učenja engleskog jezika. Sadržava više od 3 000 najčešće korištenih slova i 10 000 primjera njihove uporabe. Sinteza engleskih paradigmi: Program automatske sinteze paradigmi engleskih imenica i glagola. Zastupljeni su i drugi jezici: Ukrajinsko-talijanski rječnik - gramatički rječnik ukrajinskih glagola koji daje paradigmatske, semantičke i sintaktičke karakteristike više od 3 000 glagola. To je prvi rječnik ukrajinske leksikografije koji sistematizira promjene glagola s obzirom na njihovu sintaksu i leksičku semantiku. Četverojezični znanstveni rječnik obuhvaća engleski (80 000 termina), njemački (100 000 termina), ukrajinski (90 000 termina) i ruski (90 000 termina) jezik na područjima kemije, teoretske kemije i fizike. Ukrajinski i ruski termini prikazani su u svršenom i nesvršenom vidu, te naglašeni. Imenice muškog roda iz ukrajinskog jezika stoje i u genitivu. Imenicama iz njemačkog jezika označen je rod. Kao rezultat inicijative sa srpske strane možemo navesti Kratki ukrajinsko - srpski rječnik povezivanja riječi. Sadržava odabrane, često upotrebljavane forme povezivanja riječi u srpskom i ukrajinskom jeziku, koje izazivaju poteškoće vođenja. Ovo izdanje je obrazovni rječnik, dakle, leksikografski rad koji poboljšava obrazovni proces. Prije svega je napravljen radi lakšeg usvajanja jezičnih konstrukcija tijekom učenja ili predavanja jezika. Predočeno ukazuje na široke mogućnosti suradnje za koju je spremna i ukrajinska strana. Suradnja je moguća, između ostalog, u domeni korpusne lingvistike (izrada paralelnih korpusa tekstova različitoga tipa za ukrajinski i hrvatski jezik). Moguća je morfološka analiza stvaranja rječnika različitoga tipa te drugi projekti. U njihovu ostvarivanju osobito je važno predočiti stanje obrade hrvatskog jezika. Uz to je nužno uzeti u obzir da je u osnovici ukrajinskih rječnika baza podataka u formatu Microsoft Access.
Izražavamo nadu da ćemo u daljim etapama imati već i konkretne rezultate takve suradnje.