Rasterski element R21b kao sigurnosni sustav u tisku ZAŠTIĆENIH DOKUMENATA

Vesna Kropar Vančina, Ivana Žiljak, Klaudio Pap, Darko Agić, Silvio Plehati, Jana Ž. Vujić

Sažetak

Novi rasterski element R21b izveden je iz svog osnovnog oblika R21 kojemu je dodan stohastički izbor deformacije na prvu koordinatu na vrhu operativnog stoga. Njegova relacija je određena kao PostScript procedura:
/r21b { kory mul dup mul exch dup mul add 120 mul sin abs 1 exch sub } bind def
gdje je funkcija kory data algoritmom:
/kory 0.5 rn mul 0.4 add def
a pseudoslučajni algoritam rn koristi internu definiciju generiranja svojih vrijednosti:
246135 srand /m { 2 31 exp 1 sub } def /rn {rand m div} def
Početno sjeme pseudoslučajnog niza s vrijednošću 246135 stvoreno je iz značajke dokumenta čime se osigurava individualnost grafičkog rješenja. Deformacija oblika rasterskog elementa je u rasponu od 0,4 do 0,9 vrijednosti vodoravne komponente.
Primjer na slijedećoj stranici pokazuje rješenje sa stohastičkim biranjem linijature i kuta napredovanja rasterskog elementa unutar svakog pojedinog piksela. Cijela slika izvedena je istom procedurom rasterskog elementa R21b u kojeg je ugrađena slučajna varijabla što daje dojam da su se ovdje koristile različite definicije i različiti rasterski oblici. Individualizacija je postignuta tvrdnjom kako je svaki piksel riješen drugačije: posebno izveden rasterski oblik preko deformacije kory, posebno izabran rasterski kut i slučajno birana linijatura.
/L { 10 20 rn mul add } def %linijatura, sluč. broj izmedu 10 i 20
/K { 0 180 rn mul add } def %rasterski kut, sluč. broj izmedu 0 i 180

Slučajno biranje rasterskih elemenata, sa izabranim zacrnjenjem, dato je na slici 2. Zacrnjenja su data hekadecimalno u tablici 8-bit-nih vrijednosti pokrivenosti. Niz istih vrijednosti zacrnjenja pokazuje put prema beskonačno različitim rješenjima za istu relaciju rasterskog elementa.

Slika1: stohastičko rastriranje sa R21b

Tablica i pripadajuća slika:

/tablica <
102030405060708090ee
dddddddddddddddddddd
a0a0a0a0a0a0a0a0a099
50505050505050505088
a0a0a0a0a0a0a0a0a077
50505050505050505066
a0a0a0a0a0a0a0a0a055
50505050505050505044
a0a0a0a0a0a0a0a0a033
50771199aabb8844dd22
a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0
50505050505050505050
a0a0a0a0a0a0a0a0a0a0
50505050505050505050
9933bb66AA77cc1155cc
BBbbbbf1119922663399
11aaaa1c88aa66dd11ee> def


Primjena u dizajnu vrijednosnica zasnovana je na izvedbi relacija kongruencije s parametrima koji su poznati samo autorima zaštitnog tiska. Naglašava se da je svaka grafika posebno rješenje. Ponavljanje nekog rješenja moguće je ako se upotrijebi isto početno sjeme te isti algoritam u pseudoslučajnoj definiciji.