Sigurnosni element na novčanicama u 6 promjenljivih slika

Tajana Koren, Ivana Žiljak, Nikolina Stanić, Maja Rudolf

Sažetak

Grafička priprema za izmjenične slike sastoji se od nezavisnih grafika koje se integriraju u jedinstveni pokretni sustav. Demonstriraju se slike u 6 različitih pozicija koje tvore kretanje njihovog sadržaja. Takav se digitalni zapis promatra kroz mikroleće u rezoluciji od 1200 tpi i lećama 50 lpi. Svakoj leći se pridružuje 24 pozicija što govori da se slika 6 nezavisnih slika ponavlja 4 puta. Gledane kroz 180 stupnjeva plošnog tiska izmjenit će 4 položaja. U praksi se daju izmjenične slike do dvostrukog ili trostrukog ponavljanja jer se ekstremni kut gledanja, blizu nule i u 180 stupnjeva, slika niti ne vidi jasno. Grafičkas priprema za promjenjlivu sliku demonstrira se na kinegramu koji se nalazi na novćanici od 200 kuna. Rad je simulacija kinegrama kao grafička priprem potrebna za odobrenje izvedbe realnog sustava zaštite na novčanici. Portret Stjepana radića pojavljuje se u dva stanja: pogled u lijevo i pogled u desno. Tekst „200 kuna“ pozicioniran je na 6 mjesta u različitim veličinam i s različitzim obojenjima. kontinuirana promjena teksta izmjenjuje položa portreta tako da svakoj izmjeni portreta pripadaju 3 izmjenjene nominale. Pripadna dinamička prezentacija uzima kontinuiranu promjenu taku da se broj izmjena nominale udvostručuje za svaku izmjenu portreta.

6 integriranih slika

Primjer je dat u navedenoj rezoluciji povećan 12 puta kako bi se bolje vidjeli interni dijelovi tiskarskog uradka i djelovanje mikroleća. Kroz izlaganje ovog rada, potvrđuje se dinamika kao film (...avi digitalni zapis) u kretanju dok se na otisak postavio sustav mikroleća. Na stranici ovog članka se ispisuje realni otisak bez leća koji integrira 6 slijednih slika. otisak je napravljen digitalnim tiskom koji je podešen međusobnim odnosma rezolucije piksel grafike i rezolucije mikroleća.