Specifičnosti udžbeničke proizvodnje

Mario Barišić

Sažetak

U radu se postavlja hipoteza kako specifična nakladnička područja zahtijevaju sasvim drugačije organizacijske rutine kao i radne tijekove same nakladničke proizvodnje.
Tako, primjerice, u izradi slikovnica dominiraju naglasci na ilustraciji, didaktičkim vježbama i igricama, opremi slikovnice i odnosu teksta i ilustracije koji se mijenja s obzirom na dob djeteta. Nadalje, u leksikografskim izdanjima (rječnici, leksikoni i enciklopedije) težište radnoga tijeka u potpunosti ide ka definiciji strukture natuknice i informatičkoj podršci putem dizajniranja relacija unutar baze podataka kao alatu za definiranje strukture natuknice u elektroničkom obliku.
Tako i izdavanje udžbenika ima sasvim specifične organizacijske postavke kao i sami radni tijek izrade udžbenika, koji je u toj mjeri specifičan da ga nije moguće usporediti niti s jednim nakladničkim područjem.
S jedne strane, sama važnost udžbenika kao komercijalnog ali i edukacijskog segmenta nakladništva, s druge strane potpuna regulativna definiranost područja izdavanja udžbenika (HNOS, Zakon o udžbenicima, Nastavni plan i program...) definiraju organizacijske principe udžbeničkog poslovanja.
Rad istražuje radni tijek i organizaciju udžbeničke nakladničke produkcije te definira i pokušava dokazati tezu da je težište udžbeničke nakladničke proizvodnje na metodičko-didaktičkom oblikovanju same udžbeničke građe te da se upravo prema ovom segmentu definiraju svi daljnji organizacijski tijekovi udžbeničke proizvodnje.
Istražuje se područje metodike, didaktike, oblikovanja, tipografije, grafičke proizvodnje ali i samih repromaterijala koji sudjeluju u izradi samih udžbenika.
Ključne riječi: metodičko-didaktično oblikovanje udžbenika, radni tijek udžbeničke nakladničke proizvodnje