ZAŠTO ŽELIMO UČITI

Ž.Grabarić

Sažetak

Sve se mijenja, pa tako i škola. Grupno učenje u razredima pomalo se pretvara u individualno učenje pojedinca. Tempo učenja je kod svakog učenika drugačiji. Učenik počinje učiti koliko može, hoće, želi ili voli. Učenje postaje njegov interes, interes roditelja, poslodavca, lokalne zajednice i društva u cjelini.
Učeniku treba omogućiti brzo učenje engleskog jezika, informatike i stvoriti mu odgovarajuće društvo u kojem će učiti po dobrim programima. Potrebno ga je zaštititi od utjecaja droga.
Posao će dobiti samo dobro obrazovani, fleksibilni, kreativni i inovativni ljudi sa dodatnim obrazovanjima i kompetencijama. Zato želimo učiti.

Why I want to learn

Ž.Grabarić

Summary

Everything changes so the school does. Group learning in classes in slowly transforming in individual learning. Learning paces is individual student characteristic. Student start learning when he wants, when he likes and what he likes. Learning process continously. This is why I want to learn.becomes his own interest, parents interest, employer interest, local authority and society in wholle.
Student has to be provided fast english language learning, ICT, and create good programs availibility. Protectic him from narcotics is a top priority.
In the end job will be a given to individuals that properly educated and generally competended. They will retain this job only if are prepared to learn

Zašto želimo učiti ?
Svi smo išli ili idemo u školu. Škola je organizirani oblik učenja, a ne
zgrada u kojoj učimo. Učenici su skupljeni u grupe iste dobi, razrede i
zajedno slušaju predavanja onih programa koje su upisali. Obrazovnim tempom cijele grupe učenici završavaju godine obrazovanja osnovne i srednje naobrazbe. Upisom na studij grupa mijenja oblik i broj studenata prema potrebi, do individualne naobrazbe i provjere znanja.
Danas obrazovanje i u osnovnoj i srednjoj školi postaje individualni proces, te napredak u obrazovanju isključivo ovisi o volji i radu učenika pojedinca. No u tom procesu učenja, to sada postaje i interes roditelja, lokalne zajednice i društva u cijelini.Vodi se veća briga o učeniku nego do sada i stvaraju se bolji uvjeti za učenje. Nakon više stotina godina vladanja print medija, otkriće radija i TV proširuju način ulaska informacije u čovjeka u znatno spontanije oblike od čitanja.
Otkrićem PC i Interneta dolazi do dvosmjerne aktivne komunikacije učenika i skoro svih profesora i knjižnica cijelog svijeta odmah i istovremeno.
Oblikovanje i atraktivna učinkovita prezentacija postaju glavni zadaci obrazovnog sustava svakog društva. Potreba šire i više naobrazbe prije svega uključuje dobro poznavanje engleskog jezika, te i njegovo učenje postaje prioritetno.
Planom razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010 usvojenog od Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2005. godine određena su prioritetna područja razvoja.Neki od priloženih prioriteta su racionalizacija i decentralizacija sustava obrazovanja, povečanje uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u unapređenju sustava, inovativni pristup u odgojnom i obrazovnom procesu, usklađivanje s programima Europske unije.
Uvodi se sustav praćenja i vanjskog vrednovanja odgojno obrazovnog rada s učenicima.
Potpisan je Ugovor o zajmu u iznosu od 68 milijuna eura sa Svjetskom bankom za ostvarenje tog Plana razvoja uz mogućnost dobivanja sredstava pristupnih fondova Europske unije za države kandidatkinje.
Izradom i usvajanjem Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u
osnovnoškolskom obrazovanju ispravljene su mnoge pogreške iz prošlosti te je poboljšan sustav tog obrazovanja. Rasterečenje učenika nepotrebnim sadržajima, razvijanje sposobnosti rješavanja problema i donošenja odluka, razvijanje poduzetnčkog duha, stjecanje trajnih znanja i puteva k izvorima znanja, učenje dva i više stranih jezika.
Planira se proširiti obvezno obrazovanje sa sadašnjih 8 godina osnovne škole na 12 godina uključenjem 4 godina srednje škole. U tom smislu učenici osnovne škole i prvih razreda srednje škole imaju ove godine besplatne udžbenike i prijevoz.
Kako nam se u perspektivi broj djece smanjuje za oko 0,8 % godišnje potrebno je svako dijete održati zdravim, te posebno pojačati prevenciju od zlouporabe droga fizičkim i edukacijskim metodama zaštite i s druge strane pojačati populacijsku politiku.
U srednjem obrazovanju uveden je trajni sustav nacionalnih ispita, kojim se želi potaknuti kvaliteta obrazovanja u svim školama RH, a uključenjem u PISA (Programme for International Student Assessment ) projekt OECD (Organization for Economic Development and Cooperation ) i na međunarodnoj
razini.
Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje
koordiniraju rad i povezuju srednje škole u RH sa Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i športa i partnerima u obrazovanju. Potrebno je produbiti tu
suradnju sa lokalnom upravom i samoupravom, odgovarajućim poduzećima, udrugama, komorama i razviti sustav stipendiranja, kreditiranja, opremanja škola.
U visokom školstvu započeti su značajni reformski procesi, usklađeni s
europskim smjernicama razvoja sustava visokog obrazovanja sadržajno,
organizaciono i zakonsko definirani Bolonjskom deklaracijom. Ustrojene su institucije praćenja provedbe Bolonjskog procesa. Izvršen je preustroj
studijskih programa sukladno Bolonjskom modelu, uvedena je praksa
priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija usklađenih s preporukama Lisabonske konvencije i izgrađen je sustav jamstva kvalitete.
Obzirom na potrebu policentričnog razvoja visokoškolskog sustava osniva se novo Sveučilište u Puli i nova veleučilšta u Kninu, Vukovaru, Gospiću i
Šibeniku sa primjerenim programima prema regionalnim potrebama. Uveden je novi sustav cjelovitog financiranja visokih učilišta na razini RH. Potrebno je razvijati sustav kreditiranja studenata, povezivanjem sa zainteresiranim partnerima na razini RH, kao i na lokalnoj razini. Potrebno je pojačati suradnju istovrsnih fakulteta na europskoj razini, intenzivirati razmjenu studenata.
Nitko više ne može garantirati posao na neodređeno radno vrijeme, otkaz je moguća godišnja, mjesečna ili dnevna pojava, jer i tvrtke naglo propadaju i stvaraju se nove prema potrebi. Tvrtke rastu na mjestima najobrazovanije i najeftinije radne snage, ne birajući države. Zapošljavanje postaje globalno, a zapošljavaju se što bolje obrazovani ljudi, fleksibilni, kreativni i inovativni sa raznim dodatnim obrazovanjima i kompetencijama. Zbog toga moramo učiti ili bolje rečeno želimo učiti.