USKLAĐIVANJE SPECIFIČNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA S ISO17799:2005 (ISO 27001) SIGURNOSNIM STANDARDOM

Sanja Čengija, Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić
Polytechnic of Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
{sanja.cengija,mgligoram,pogarcic}@veleri.hr

Sažetak

Složenost današnjeg društva  nameće potrebu postojanja standarda za sve vrste industrija i tehnologije koje se koriste. Posebno je neophodno postojanje standarda za proizvode i tehnologije široke primjene kao što je danas slučaj sa digitalnom tehnologijom. Postojanje takvih standarda nije preporučljivo samo na nacionalnom nivou već su još potrebniji na međunarodnom nivou. Grafička tehnologija razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologija poprima novu dimenziju u području standardizacije. Novi mediji prijenosa podataka u digitalnom obliku nameću svoja pravila i standarde. Sveprisutan Internet, mogućnost obavljanja poslova i dijelova poslovnih procesa u različitim zemljama traži određeni standard kako bismo dobili kvalitetan konačni proizvod. Standard prijenosa podataka informacijskog sustava bez obzira na oblik i format u kojem se nalaze prije svega traže sigurnost. Dakle, osim sigurnosti formata nužna je i sigurnost cijelog informacijskog sustava. Upravljanje sigurnošću informacijskog sustava nužno je uskladiti sa sigurnošću formata podataka koji su u današnjem multimedijalnom okruženju veoma često u grafičkom obliku. Pruža li nam ISO svojim standardima dovoljnu garanciju da je tome tako?

 

PROJECT OF BRINGING SPECIFIC INFORMATION SYSTEMS INTO LINE WITH ISO17799:2005 (ISO 27001) SECURITY STANDARD

Sanja Čengija, Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić
Polytechnic of Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
{sanja.cengija,mgligoram,pogarcic}@veleri.hr

Abstract

The complexity of today's society imposes the need for the existence of standards for all types of industries and technologies that are used. It is especially necessary for the existence of standards for products and technologies broad applications such as today's digital technology. The existences of such standards were only at the national level but are still necessary at the international level. Graphic technology development of information and communications technology takes on a new dimension in the field of standardization. New media transmission of data in digital form to impose their rules and standards. Ubiquitous Internet, the possibility of doing business and of business processes in different countries required a certain standard in order to get a high quality final product. Standard data transfer information system regardless of the form and format in which there are primarily looking for safety. So, besides security format is necessary and the security of information systems. Safety Management Information System, it is necessary to harmonize the safety data formats that are in today's multimedia environment very often in graphic format. Gives it to us their ISO standards sufficient guarantee that so?