Djelovanje različitih površinski aktivnih tvari na svojstva otopine za vlaženje

Defining the properties of fountain solution depending on type of surface active substance

Tomislav Cigula, Sanja Mahović Poljaček, Miroslav Gojo

Sažetak

Osnovna uloga otopine za vlaženje je u kratkom vremenu potpuno se adsorbirati na slobodnim površinama tiskovne forme u tankom sloju, te na taj način onemogućiti prihvaćanje bojila na iste. U otopinu za vlaženje se dodaju površinski aktivne tvari, koje smanjuju napetost površine otopine i time poboljšavaju adsorpciju na tiskovnoj formi.
Cilj ovog istraživanja je odrediti djelovanje dvije vrste površinski aktivnih tvari na fizikalno-kemijska svojstva otopine za vlaženje. Za istraživanje su pripremljena dva seta otopina od demineralizirane vode u koju su dodani dodaci za korigiranje pH vrijednosti te korekciju električne provodljivosti. U pripremljene otopine dodane su površinske aktivne tvari u različitim volumnim koncentracijama od 0 do 10 %. Ispitivanje fizikalno kemijski svojstava sastajalo se od određivanja pH vrijednosti, određivanja električne provodljivosti te mjerenja kontaktnog kuta između pojedine otopine i uzorka konvencionalne tiskovne forme.
Izvršena mjerenja su pokazala da dodatkom površinski aktivnih tvari otopina za vlaženje zanemarivo povisuje pH vrijednost i također zanemarivo smanjuje električnu provodljivost otopine. Povećanjem koncentracije površinski aktivnih tvari znatno se smanjuje napetost površine i kontaktni kut s time da je smanjenje različito ovisno o vrsti korištenih površinski aktivnih tvari. Na temelju dobivenih rezultata predložen je optimalan odnos sastojaka otopine za vlaženje u procesu reprodukcije.

ključne riječi: plošni tisak, otopina za vlaženje, površinski aktivne tvari, površinska napetost

Abstract

The most important role of the fountain solution is to quickly cover nonprinting areas of the printing plate in a thin layer. To enable this function, in fountain solutions must be added surface active substances, which will decrease the value of surface tension of solution in which it is added.
The goal of this research was to determine how the type of surface active substance changes physical and chemical properties of fountain solution in which they are added. Two types of fountain solutions were prepared for the research. Both were prepared from deionised water in which addition that give solution pH stability and defined conductivity were added. Afterwards, two types of samples were made with addition of defined surface active substance in volume fraction from 0 to 10 percent.
To define physical and chemical properties of prepared fountain solutions, pH value, conductivity and surface tension were measured. Finally, to determine interaction between samples of solution and printing plate, contact angle was measured. Conventional printing plate was used in this research.
Obtained results showed that both solution types have similar behaviour of the pH value and conductivity for all volume fractions of surface active substances. As expected, both surface active substances cause significant decrease of surface tension and contact angle with increase of their volume friction in a solution. According to the results, the optimal ratio between fountain solution's ingredients in printing process is proposed.

Key words:offset printing, fountain solution, surface active substance, surface tension