UTJECAJ VLAGE NA ČVRSTOĆU VALOVITOG KARTONA

dr. sc. Branka Lajić, dr. sc. Darko Babić, mr. Sc. Denis Jurečić

Sažetak

Istraživanja provedena u sklopu ovog rada pokušala su dati prjedloge rješenja novih metoda za izučavanje parametara koji utječu na čvrstoču ambalaže od valovitog kartona koje su podložne drastičnim utjecajima vlage. Pokušava se dati odgovor da li se povećanjem vlage smanjuje čvrstoća valovitog kartona linearno ili je to neka druga krivulja ovisnosti. 
Ambalaža od valovitog kartona razlikuje se po svojim mehaničkim svojstvima od ostalih vrsta ambalaže s obzirom na materijale izrade. Izvedba valovitog kartona i ambalaže te specifičnost izrade uvjetuju drugačiji transport, rukovanje i uskladištenje negoli s drugim ambalažnim materijalima. Već zbog osnovnog materijala od kojeg se izrađuje, tj. papira, koji  ima svojstva upijanja vodene pare ili kvašenja vodom ako je s njom u direktnom dodiru, očito je da se ambalaža od valovitog kartona ne smije nalaziti u vlažnim prostorima ili pod direknim utjecajem vode. Također se mora istači da ni suhe prostore, koji su prikladni za drugu ambalažu, ne odgovaraju za uskladištenje ambalaže od valovitog kartona. Na papir podjednako nepovoljni utječu prevelika vlažnost i suhi zrak.
U radu su korišteni uzorci troslojnog valovitog kartona kvalitete 2K/3 izrađenih u tvornici IPA Bilokalnik iz Koprivnice. Čvrstoća materijala ispitivana je na uređajima za dinamičko probijanje (Puncture Test) i CMT (Crush Medium Tester) uređaju.

Ključne riječi: Valoviti karton, čvrstoća, vlaga