PREN - novi pristup znanstveno-istraživačkom radu

Dr. Mladen Lovreček, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Glavni tajnik IARIGAI-a

Sažetek

Nije potrebno posebno naglašavati da je znanstveno-istraživački rad ključ napretka i tehnološkog razvoja. Pri tome tiskarstvo i grafička djelatnost u cjelini nisu niti najmanji izuzetak, naprotiv, upravo razvoj ovog područja svjedoči o uspješnoj simbiozi znanosti i tehnologije, te njihovoj uspješnoj tržišnoj implementaciji. Europska komisija (EC) provela je 2007. godine studiju o održivosti europske grafičke industrije te prepoznala važnost znanstveno-istraživačkog rada za njen razvoj. Rezultati studije utvrdili su da je istraživački rad pretjerano fragmentiran, pa čak i individualiziran. Time se pokazala potreba čvršćeg povezivanja industrije s istraživačkim središtima, kao i njihovog medjusobnog umrežavanja. Stoga je EC zatražila da IARIGAI uspostavi konzorcij, koji bi proveo tu ideju. Tijekom 2008. godine u projekt su uključene još dvije europske organizacije - INTERGRAF i FTP (Forst Based Products Project). Uloga konzorcija bila je identificirati potrebe europske grafičke industrije, te mapirati humane i materijalne kapacitete istraživačkih instituta i akademskih središta, kako bi se provela ne samo djelotvorna suradnja, nego i njihovo umrežavanje. Uz svesrdnu potporu EC u tijeku je formiranje Europske grafičke istraživačke mreže PREN (Print Research European Network). Tako uspostavljena znanstveno-istraživačka mreža pružiti će svojim članovima niz znanstvenih i ekonomskih pogodnosti. Ujedno, omogućiti će se veća mobilnost znanstvenika unutar mreže. S druge strane, PREN će usko suradjivati s postojećima organizacijama (npr. ISO/TC 130) na razvoju novih standarda za grafičku industriju. Najznačajnija je, medjutim, činjenica da će IARIGAI, kao krovna organizacija mreže, postati referenta točka za evaluaciju svih europskih istraživačkih projekata iz ovog područja, a ujedno će usmjeravati sredstva iz europskih fondova u projekte od najveće važnosti. Hrvatska, sa svojim ljudskim i intelektualnim potencijalima, ne bi smjela ostati izvan ovog podhvata, ne samo zbog znatnih sredstava koja će biti uložena, već i zbog potpunije razmjene ideja, znanja i stručnjaka.

Prezentacija