Raspored predavnja

vrijeme Predavač Naslov predavanja
Četvrtak  
10 00   Otvorenje, Gosti i pokrovitelji
10 30 Ivana Žiljak, Klaudio Pap Inovacije u infracrvenoj grafici , sigurnosni tisak
11 15 Dijana Marcius Posavec

Metode modeliranja i simuliranja kao osnova za tiskarsku proizvodnju

Pauza, kava

     
12 00 Rajko Naprta Odnos hrvatske grafičke industrije i medunarodnih gospodarskih kretanja
12 30 Andrej Štrus

Novi tehnološki postupci u digitalnom tisku

13 00

Herwigh Kriso

Photo-Books - a new big printing business

Ručak  
15 00 Dejan Žvorc

Nov pogleda na InDesign i Acrobat u Prepressu

15 45

Diana Gregor Svetec, Nina Udir, Tadeja Muck

The influence of the addition of master batch on the tensile properties andprint quality of recycled polyolefin plates

16 15 Mario Barišić Konfiguriranje novinske rotacije i nužni koraci prije same investicije
16 45 Klaudio Pap Modeliranje radnih tokova grafičke tehnologije, prezentacija softverskih rješenja
pauza, kava
17 30

Jakov Borković

Normiranje CTP-a u relacionim bazama podataka
18 00 Marinko Žagar Integracija JDF i ERP sustava u upravljanju grafičkom proizvodnjom
19 30 Zajedničko druženje grafičara  
Petak  
9 00 Petar Miljković Simulacijski modeli u CIP/3PPF mrežnoj integraciji grafičke proizvodnje
9 30 Antun Koren, Stjepan Petrač Usporedba brzine rada grafičkih aplikacija u Windows i Apple okruženju
10 00 Gorazd Golob, Dejana Đordevič,
Darko Agić, Fons Put, Držková
Lenka Otáhalová
Unapredenje reprodukcije boja na shrink-sleeve etiketama
10 30 Prezentacija , GrafikNet  
Pauza, kava
11 30 Sanja Cengija, Maja Gligora Marković, Ivan Pogarčić

Usklađivanje specifičnih  informacijskih sustava s ISO17799:2005 (ISO27001) sigurnosnim standardom

12 00 Damir Boras, Sanja Kišiček,
Petra Bago
From a mind map to an educational multimedia content
12 45 Anastasios Politis

Sustainability via efficient energy management for the graphic arts industr

13 15 Branka Lajić, Darko Babić, Denis Jurečić

Utjecaj vlage na čvrstoću valovitog kartona

Ručak
15 00 Herwigh Kriso Alpha-Prevent - prevention against electro-stress
15 30 Klaudio Pap
Softverska reješenja planiranja grafičke proizvodnje
16 00 Ivana Tomić, Igor Karlović, Dragoljub Novaković

Korisnost kompenzacije crne tačke u sistemima za upravljanje bojom

pauza, kava
16 45

Amra Tuzović  

Grafički fakultet univerziteta u Travniku, u svjetlu reforme visokog obrazovanja i bolonjskog proces

17 15

Y. Pasčenko and R. Frelih

Producing Ukrainian-Croatian Electronic Dictionaries as a Scientific Task

17 45

T. Koren, N. Stanić Loknar, M. Rudolf, T. Pavlović

Prikazivanje specifičnih hrvatskih znakova u PostScriptu

18 15 Željko Knok, Bruno Trstenjak Izrađivanje nastavnih sadržaja pomoću naprednih grafičkih alata
18 45 Boris Kren

Novi dijagram o obojanosti

Subota  
9 00 M.Rudolf, T. Koren, J. Žiljak Vujić, N. Stanić Loknar

Rastriranje vektorskih elemenata u tipografiji sigurnosnog tiska

9 20 Maja Turčić, Maja Rudolf, Tomislav Pavlović Individualizirani sadržaj pdf knjige kroz Processing
9 40 Silvio Plehti, Jana Žiljak Vujić

Modeli mutantnih stohastičkih rastriranja

10 00 Drago Repar Sudski pregled tiskarskog stroja sa protokolom procjene tehničkog i reproduktivnog stanja uporabivosti
Pauza, kava
11 00 N. Stanić Loknar, M. Rudolf, T. Koren Problematika klasifikacije digitalnih rukopisnih fontova nastalih upotrebom elektroničkih alata
11 30 Mladen Lovreček PREN - novi pristup znanstveno-istraživačkom radu
12 00 Suzana Pasanec Preprotić, Branka Lajić, Darko Babić Influence of different papers quality on strength of softbound books
12 30 Viko Žiljak Mikroelmenti na dokumentima i vrijednosnicama