5.hrvatski trijenale grafike
Pola stoljeća kontinuiteta / 1960.-2009.

DIJALOG
ALGORITAMSKA UMJETNOST I KONSTRUKTIVNI SISTEMI
Kabinet grafike, Strosmayerov trg 12
(09.06. –29.07.)

Dijalog: Algoritamska umjetnost i konstruktivni sistemi
Posebna dionica 5. hrvatskog trijenala grafike pod nazivom Dijalog: Algoritamska umjetnost i konstruktivni sistemi posvećena je radovima šestorice umjetnika: Ivana Picelja, Vjenceslava Richtera, Vilka Žiljka, Tomislava Mikulića, Vlatka Čerića i Igora Čabraje. Grafike ovih umjetnika različitih generacija imaju zajedničku operacionu potku: umjetničko djelo nastaje putem eksperimenta, organiziranog konstruktivnog sistema, putem dobro utvrđenih koraka koji vode do realizacije. Dva izdvojena primjera programiranih optičkih istraživanja predstavljena na izložbi, Piceljeve su grafike iz mape Oeuvre programée no.1 i niz sistemskih grafika Vjenceslava Richtera. Od autora mlađe generacije na izložbi su predstavljene najnovije grafike Igora Čabraje čija su likovna razmišljanja bliska konstruktivnom pristupu u građenju kompozicije kao i u eksperimentiranju sa bazičnim geometrijskim formama. U najčešće korištenom kontekstu pojam algoritamske umjetnosti veže se uz računalno generirana djela. Na izložbi su zastupljene grafike trojice umjetnika koji se bave algoritamskom računalnom grafikom. Djela Vilka Žiljka i Tomislava Mikulića pionirski su izričaji iz sedamdesetih godina s područja računalno generirane grafike na našim prostorima, te novije grafike Vlatka Čerića koji izlaže posljednjih nekoliko godina te ostvaruje respektabilne rezultate na području kompjutorske algoritamske grafike.
Iz predgovora Vesne Kedmenec Križić