Tipometar je dužina od 30 centimetara

300 mm / 133 = 2,256 mm Ova velicina se zone nonparel. Nonparel je 6 tipografskih tocaka

tipografcka tocka (piše se tp) ; 1 tp = 0,376 mm

 

cicero =12 tp ; cicero je 4,51 mm

nonparel = 6 tp ; kolonel = 7 tp ; petit =8 tp ;

borgis = 9 tp ; garmond = 10 tp ; srednjak = 14 tp

 

Inc se ovdje uzima kao dužina od 2,54 cm

Inc / 6 je velicina koju nazivamo pica. Pica je 4,233 mm

Pica se dijeli na 12 tocaka. 1 tocka ( piše se 1p)je 0,353 mm

 

1 pica je manja od 1 cicera za 6,6% ( 4.51 / 4,233 = 1,066)

Zadatak 1:

Ako je neka velicina data u tipografskim tockama kao naprimjer 258 tp, koliko je to:

cicera, pica, milimetara, inca, borgisa, tocaka ?

Rješenje:

258 / 12 = 21,5 cicera

258 / 10 = 25,8 borgisa

258 * 0,376 = 97 mm (9,7 cm)

97 mm / 25,4 = 3,82 inca

3,82 inca * 6 = 22,92 pica

22,92 pica * 12 = 275 p

Rješenje treba pisati:

3,82 inca = 22,92 pica = 275 p = 21,5 cicera = 25,8 borgisa = 258 tp = 97 mm

Za provjeru:

tocke / tipografske tocke : 275 / 258 = 1,066 ;

pica / cicero : 22,92 / 21,5 = 1,066

 

Zadatak 2

Broj indeksa je 53462 / 7

od glavnog broja 53462 neka se uzmu zadnje tri znamenke i napišu obrnutim redom:

dobivamo 264. Taj broj neka se poveca za 35 dobiveni zbroj podijeli sa 7:

(264 + 35) / 7 = 42,7

Ako dobiveni broj tretiramo kao broj cicera koliki je taj btoj u ostalim jedinicama, racunajucu i broj kolonela?

Rješenje:

42,7 * 12 = 512 tp

512 tp / 7 = 73 kolonela

42,7 cicera * 4, 51 = 192,6 mm (19,26 cm)

19,26 cm / 2,54 = 7,58 inca

7,58 inca * 6 = 45,5 pica

45,5 pica * 12 = 546 p

Rješenje treba pisati:

7,58 inca = 45,5 pica = 546 p = 42,7 cicera = 73 kolonela = 512 tp = 192,6 mm

Za provjeru : 546 / 512 = 1,066 ; i ; 45,5 / 42,7 = 1,066