str:  

'Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva' – petak, 28.02 i subota 01.03.2003 u Stubičkim toplicama


Upravljanje bojama - colormanagement

Dr. sc. Darko Agić

Sadržaj

1. uvod
2. radovi, članci i prilozi iz literature i web-a
3. autorski članci


1. Uvod

Upravljanje bojama, komunikacija s bojama, mjerenje boja, vrednovanje, uspoređivanje, miješanje, i cijeli niz srodnih i sličnih pojmova opisivanja i označavanja boja od tehničkog značenja do filozofskih razmatranja javlja se od početka primjenjivanja tehničkih postupaka reprodukcije boja.
Grafička reprodukcija od svojih početaka tražila je pogodne mjerne vrijednosti, postavljala određene postavke koje su prerastale u standarde. Često je bila pionir u podupiranju takovih pothvata, u potrazi za sustavnim rješenjima, ali i njihovoj primjeni i korištenju.

Danas kada su opisane i definirane značajke slika kao i njihovih reprodukcija, različita određivanja kao i mjerenja su sastavni dio reprodukcijskog procesa. Uz to je i klasični pojam vezan za kontrolu kvalitete slike i reprodukcije prerastao svoje osnovne okvire, te se ugrađuje u sveubuhvatnost procesa reprodukcije.

Smatra se, da bi reprodukcijski sustav globalno rečeno trebao biti transparentan s jedne strane, a imati značajke otvorenog sustava s druge strane. Takova bi koncepcija trebala omogućavati dosljednost reprodukcije kroz raznorodnost danas postojećih načina reprodukcije, i onih koji se zasnivaju na standardnim i proširenim reprodukcijskim platformama, ali i onim koji podržavaju elektronsku reprodukciju, elektronsko izdavaštvo, multimedijalni pristup, interaktivna djelovanja i srodne sustave. Svi navedeni načini u osnovi imaju ulogu širenje informacija kroz dostupne medije te pružanje sveobuhvatne i korektne informacije korisnicima.
Segment reprodukcijskog lanca upravljanje bojama, ali to vrijedi i za niz drugih reprodukcijskih segmenata, prestaju biti pojedinačni dijelovi nekog procesa. Oni postaju jedan slijed međusobno povezanih članaka, ali omogućuje se i njihovo dalnje povezivanje sa činiocima prije i poslije samog reprodukcijskog procesa, dakle dinamičko sudjelovanje i razmjena unutar samog procesa i okruženja

Svojedobna pojedinačna mjerenja i sustavi mjerenja prihvaćaju nova tehnološka rješenja i metode te uz definirane propise prerastaju u profil odnosno profile koji sadrže osnovne značajke pojedinih uređaja, faza odnosno produkata. Pri tome se u osnovi opisuju optičke odnosno kolorimetrijske karakteristike ulaznih i izlaznih jedinica, proof sustava, kao i značajke samog tiskarskog medija stvaranja obojenja. Postavljaju se analogije i povezivanja sa značajkama elektronskih medija. U dijelu upravljanja bojama osim razvijenih alata primjenjuju se i color management moduli koji povezuju osobitosti uređaja sa optičkim značajkama te omogućuju olakšano opisivanje postojećih stanja.

Važnost ovakove koncepcije nije samo u inovativnim tehničkim rješenjima produkcijskih i mjernih veličina, već i u daljem povezivanje elemenata proizvodnje u cjelinu, omogućeno protocima zadataka, cip sustavom, što cijelom procesu daje novu dimenziju.

2. Web izbor "upravljanje bojama":

Područje koje danas podrazumijena pojam upravljanja bojama (color managenent) vrlo je široko. Definiranje kao i odredivanje značajki slike i reprodukcija povezanih sa bojama i tonovima samo je dio takove problematike. Intencija je povezivanje cijelog procesnog lanca sa svim mogucim ulaznim i izlaznim jedinicama. Bitna je koncepcija da znacajke ne budu zatvorene unutar jednog sustava, vec da je sustav otvoren, transparentan te da se može povezivati sa drugim sustavima, daljnjim komponentama i fazama, a da se znacajke ne gube. Segment upravljanja bojama ne može se procesuirati bez povezivanja sa drugim sustavima i principima kao što su profili, iso propisi, Cip custavi, protoci zadataka i slicno za klasicne reprodukcijske sisteme ali i elektronske medije.

Characterisation data for offset, newspaper and screen printing

http://www.fogra.de 1
Obrazlažu se iso propisi za odredene tiskarske tehnike, daju znacajke i moguce mjerne vrijednosti za odredene tehnologije i procese tiska.

Color management workflow analisys

http://www.ifra.com 2
Znacenje pojedinih jedinica radnog procesa, monitori, proof, konvencije pretpostavljenog sustava kod više tiskara

Color in print and media production

4th TAGA-VDD international printing and research congress
http://www.rit.edu 3
Razmatraju se tehnicki standardi, iso serija, test metode i potrebna odnosno karakteristicna mjerenja

Digital demand
http://www.Piranet.com 4
epublications@pira.co.uk
Svestrana pojava digitalnih sustava u tisku, njihova uloga i znacenje, promjene unutar proizvodnih procesa, uredaji, znacajke u tisku.

JDF technology overview
cip4 seminar september 2001

http://www.Seyboldreports.com 5
Razliciti aspekti današnje reprodukcije se razmatraju, nacini povezivanje faza-workflow uz korištenje JDF, povezivanja razlicitih podrucja teme su ovog pregleda.

CIP4&JDF-why this alphabet soup matters

http://www.globalgraphics.com 6
Razmatraju se razlicitosti aspekata današnje reprodukcije, nacini kao i sustavi kao i razne oznake koje pri tome koriste

CIM for print with PDF and JDF
Franhofer Institute for Computer Graphics

http://www.igd.fhg.de/igd-a1 7
Uloga clanova sudionika predpostavljenog sustava, workflow podfataka, CIM i PDF povezivanja

A standard default color space for the internet-sRGB
M. Stokes, M. Anderson, R.Motta

http://www.sRGB.com 8
Od niza razlicitih sustava RGB na zaslonima obrazlažu se znacajke i uloga sRGB sustava kao bazicnog za (multi) medijalne sustave, ali i za standardne reprodukcijske postupke

File format for color profiles: specification ICC.1:1998-09

http://www.color.org 9
Znacenje International Color Consortium-a kao organizavije, clanovi koji tvore ICC, reference, definicije, notacije, pojedini profili, simboli, opisi postupaka

Tips and Tricks- GCR Einstellungen und die Jeweiligen
cmyk Kanale
Publishingpraxis sept 2001

http://www.publish.de 10
Bez obzira na programsku podršku, i standardni postavi za tisak kao na primjer akromatska reprodukcija prtedmet je razmatranja i unapredenja

Agfa color reference
http://www.agfa.com 11
Agfa kao jedan od vodecih proizvodaca uredaja ali i odgovarajucih softvera za potrebe graficke reprodukcije u ovom slucaju onog za potrebe profila daje prikaz nacina, mjerenja i izrade pojedinih profila.

http://www.x-rite.com 12
I proizvodaci uredaja za provedbu mjerenja potrebnih za graficku reprodukciju kako bi olakšali komunikaciju izmedu proizvodaca i korisnika daju opise uredaja i postupaka ta potrebnim (u ovom slucaju) kolorimetrijskim objašnjenjima

Color tune

http://graphics.agfa.com/academy/ 13
Prirucnik za izradu profila, daje osnovne postavke profila, mjerenja boja i postavki za reprodukciju.

Pantone hexachrome-process workflow
http://pantone.custhelp.com/cgi-bin/pantone.cfg/php/enduser/home.php 14
Proširenje opsega obojenja jedan je od problema graficke reprodukcije, a dodatne boje odredenih znacajki moguce su rješenje kao dodatne ili alternativno njihova konverzija u osnovne procesne.

Color space using sRGB
http://www.srgb.com 15
Osnovne postavke, znacenje i korištenje prostora boja sRGB

GATFs eight color study
PDF workflow study
eps newsletter

http://www.gain.net 16
Studija o workflow-u na bazi PDFa, tazmatranje o realizaciji dodatnih boja uy provedbene i mjerne podatke

Why color management

http://www.adobe.com/dev 17
Objasnjava se potreba, upotreba, uloga, korištenje i znacenje managementa

Excerpt from PS on color
http://www.Gretagmacbeth.com/support 18
Osnove mjerenja, potreba za managementom, teoretske postavke današnje reprodukcije obradene su sa strane proizvodaca

Electronic still picture imaging-extended sRGB

http://www.pima.net 19
Prezantirani su osnovni pojmovi, podaci o nekim osnovnim uredajima, konverzije

The structure of colorsync-building tools for color management

http://www.thelawlers.com 20
Opisuje se znacenje, uloga, korištenje colorsync modula kod desktop racunala


3. Autorski radovi

1. D. Broz, D. Agic, L Manduc: Metamery fading during three color reproduction
IARIGAI 2003: Advances in Printing Science and Technology: Proceedings of the
30th International Research Conference, IARIGAI, Dubrovnik 2003.

2. S. Mahovic, L. Mandic, D. Agic, M. Gojo: Optical comparison of reproduction in
closed graphic systems: 14th International DAAAM Synposium: Inteligent
Manufactoring & Automation: Focus on Reconstruction and Development,
DAAAM International Sarajevo, October 2003.


3. M.Gojo, S. Mahovic, D. Agic, L. Mandic: The influence of paper on
physicochemical characteristic change of fountain solution, 14th International
DAAAM Synposium: Inteligent Manufactoring & Automation: Focus on
Reconstruction and Development, DAAAM International Sarajevo, October 2003.

4. J. Ziljak, V. Vancina, D. Agic, I. Ziljak, K. Pap: New screening elements in multi
color printing for special purposes IARIGAI 2003: Advances in Printing Science
and Technology: Proceedings of the 30th International Research Conference,
IARIGAI, Dubrovnik 2003.

5. S.Mahovic, D. Agic, M. Gojo: Mechanical and optical differences in long run
printing in conventional and ctp offset systems: IARIGAI 2003: Advances in
Printing Science and Technology: Proceedings of the
30th International Research Conference, IARIGAI, Dubrovnik 2003.