str:  

Međunarodni simpozij ‘Ofsetni tisak’ – Zbornik radova = proceedings, 27.-29.10.2003. Zagreb, časopis Ambalaža;
UDK 655.344 (063); ISBN 953-97026-6-6; Izdavač: Tectus, Zagreb


TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAO ELEMENT ODABIRA
CTP UREĐAJA
TECHNICAL CARACTERICTICS AS THE ELEMENT IN CHOOSING THE CTP DEVICE


Autori:
Mr. sc. Zoran Nježić, asistent na katedri Računarski slog,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Blaž Sviličić, dipl. ing. graf. teh., asistent,Tehničko veleučilište, Zagreb, Hrvatska
mr. sc. Klaudio Pap, viši predavač, Tehničko Veleučilište u Zagrebu i znanstveni i asistent na katedri Elektronička računala, Računarski slog i Računarska grafika,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska


SAŽETAK

Optimalan odabir Computer to plate (CTP) uređaja uvelike pridonosi kvalitativnom razvoju u grafičkom tehnološkom procesu. Provodimo analizu postojećeg stanja u Republici Hrvatskoj i kritički promatramo iskoristivost postojeće tehnologije. Daju se prijedlozi i sugestije optimalnog odabira neke od CTP tehnologija u postojeću grafičku strukturu. U obzir se uzima strojni park, kapacitet i postojeće grafičko okruženje. Praksa pokazuje da se identičan CTP sustav može prilagoditi različitim uvjetima proizvodnje (ambalaža, knjige, prospekti...) za različita grafička rješenja.
Osnovna razlika CTP uređaja očituje se u načinu na koji se energija dovodi na ploču i time dovodi do reakcije osvjetljavanja. To se može realizirati na dva načina i to: toplinom (termalno) ili svjetlom. Osvjetljavanje svjetlom se još može podijeliti na osvjetljavanje vidljivim i ultravioletnim svjetlom. Svaki način ima prednosti i nedostatke koji se očituju u smislu kvalitete slike, brzini osvjetljavanja te radu s potrebnim materijalima.

Termalno osvjetljavanje

U termalnom se postupku toplina iz glave lasera koristi za realiziranje brazde na ploči. Tim načinom kvaliteta slike je vrlo dobra i dobivene točke su izrazito oštre. Time se mogu kvalitetno realizirati linijature i preko 200 Ipi. Termalnim pločama se može raditi u uvjetima danjeg svjetla, iz razloga što je ploča osjetljiva na toplinu, a ne na svjetlo. Osjetljivost ploče je osnovno pitanje za diskusiju u termalnom osvjetljavanju. Prosječna termalna ploča bilo kojeg proizođača zahtijeva bar tisuću puta više energije za osvjetljavanje nego u osvjetljavanju svjetlom, te je time kompleksnije i snažnije, što uvjetuje skuplji laser za osvjetljavanje.

Osvjetljavanje vidljivim svjetlom
U ovom postupku osvjetljavaju se ploče koje su osjetljive na svjetlo u intervalu od 400 do 700 nm. Postoje dvije vrste ploča koje se koriste i to: ploče sa srebrnim slojem i fotopolimerne ploče. Ploče sa
srebrnom emulzijom imaju osjetljivost sličnu kao klasični grafički film i time je osvjetljavanje brzo s relativno malom snagom lasera. Fotoplimerne ploče zahtijevaju oko sto puta veću energiju, ali i to je energija u redu oko 10 miliwatta (u termalnom načinu je u redu 10 watta). Obje vrste ploča se moraju čuvati od svjetla te je time otežano rukovanje (zadnja generacija violetnih ploča omogućuje rukovanje pod žutim svjetlom). Ploče sa srebrnim slojem zahtijevaju skuplje kemikalije od foto-polimernih, mnogo su nestabilnije u procesu osvjetljavanja i imaju negativan ekološki učinak na okolinu zbog udjela srebra u ostatku kemikalija.

Violetno i UV osvjetljavanje
Violetni laser je preuzet iz tehnologije osvjetljavanja DVD-a. Cijenom je jeftiniji od lasera koji osvjetljava vidljivim svjetlom, ali njegova snaga (oko 5 miliwatta) omogućuje osvjetljavanje samo ploča sa srebrnim slojem. Međutim, danas postoje violetni laseri snage 30 miliwa-ta koji mogu osvjetljavati fotopolimernu ploču i time po-tižu zavidno dobar omjer produktivnosti, rentabilnosti i kvalitete. UV osvjetljavanje uvjetuje UV osjetljive ploče. Prednost ovoga načina je to što za osvjetljavanje koriste i jeftine ploče, ali zahtijevaju snagu sličnog nivoa kao i termalni uređaji, a koja se može dobiti izrazito skupim UV laserima ili modulacijom izlazne energije visoko intenzitetnih UV lampi.

Fotopolimerne ploče kao izbor
Ustanovljeno je da, iako postoje teorijske prednosti termalnog osvjetljavanja u smislu kvalitete i lakog rukovanja, ipak taj način ne može doseći nivo produktivnosti koji se može realizirati osvjetljavanjem svjetlom i to prvenstveno fotopolimernih ploča, lako su pod povećanjem točke kod fotopolimernih ploča oštrije i jasnije nego kod osvjetljavanja svjetlom, jedini test praktične ocjene je tisak gdje je utvrđena vrlo mala ili gotovo nikakva promjena.

Interni ili eksterni bubanj
Interni bubanj u principu je jeftiniji u procesu proizvodnje zato što u većini slučajeva ima samo jedan izvor svjetla koji se reflektira na površinu ploče pomoću ogledala. Osvjetljavanje se odvija kontinuirano po spiralnoj stazi uzduž bubnja. Brzina je limitirana na maksimum na koji se ogledalo može brzo pomicati i osvjetljavati ploču.
Eksterni bubanj najčešće koristi višestruki izvor svjetla (ili topline) koji se može pozicionirati vrlo blizu površine i pomicati uzduž bubnja. Brzina rotacije eksternog bubnja je dosta sporija (oko 30 puta od internog) iz razloga što se ploča drži na vanjskoj strani bubnja koji se okreće.