str:  

Međunarodni simpozij ‘Ofsetni tisak’ – Zbornik radova = proceedings, 27.-29.10.2003. Zagreb, časopis Ambalaža;
UDK 655.344 (063); ISBN 953-97026-6-6; Izdavač: Tectus, Zagreb


PRIJEDLOZI STANDARDIZACIJE GRAFIČKE PRIPREME U PODRUČJU IMPLEMENTACIJE l UPOTREBE FONTOVA l KODNIH STRANICA
SUGGESTIONS FOR STANDARDIZATION OF PREPRESS IN IMPLEMENTATION AND USAGE OF FONTS AND CODED PAGES


Autori:
Blaž Sviličić, dipl. ing. graf. teh., asistent,
Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska
Mr. sc. Zoran Nježić, asistent na katedri Računarski slog,
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

SAŽETAK


Svjetski je trend u grafičkoj industriji standardizacija proizvodnje na svim razinama. Posebno problematičan dio u grafičkoj proizvodnji uvijek je bila grafička priprema. Razlozi su bili i još uvijek su višestruki, ali osnovni problem je bila komunikacija na razini kompjutorskih platformi koje se koriste za rad. Rad raspravlja o dvije temeljne stvari - kodnim tablicama i fontovima.
1991. godine ustanovljen je konzorcij Unicode koji pokušava objediniti prednosti svih kodiranja, držeći ih sve pod kontrolom na jednom mjestu. Glavni članovi konzorcija su Adobe Systems, Basis Techno-logy, Hewlett-Packard, IBM, Justsystem, Oracle, Peo-pleSoft, Progress Software, Research Libraries Group, SAP AG, Sun MicroSystems, Sybase, Unisys, Government of Pakistan i mnogi drugi. Unicode sustav kodiranja pretvara sve postojeće kodne tablice u jedan jedinstveni sustav kodiranja te razbija barijere komunikacije među raznorodnim kompjutorskim sustavima. Unicode standard je sustav kodiranja znakova kreiran da podržava pisanje pod različitim modernim, klasičnim-i povijesnim jezicima. Glavne smjernice razvoju današnjih računarskih fontova dali su Adobe Systems i Microsoft Corporation svojim skalabilnim, vektorskim PostScript Type1 i TrueType fontovima. Međutim, uz sav doprinos koji su Adobe i
Microsoft dali u pozitivnom smislu, zbog međusobne su konkurencije proizveli dva nesukladna sustava koje danas zasebno koriste korisnici Macintosh i PC računala (najzastupljenije platforme u DTP-u). Iz toga je do danas proizašlo niz različitih problema, a možda je najbanalniji činjenica da je fontove kreirane za jednu platformu nemoguće koristiti na drugoj. Isto tako, vrlo je zbunjujuće da su imena identičnih fontova potpuno različita na tim dvjema platformama. To je samo kap u moru problema koji se javljaju kad se pokušavaju križati ove dvije vrste fontova. Nemogućnost migriranja fontova među različitim kompjuterskim sustavima pokušava riješiti OpenType font koji se može instalirati na različita računala i pri tome jednako funkcionirati. OpenType font temeljen je na Unicode standardu te nije ograničen na samo 256 znakova. Ranije, tipografija je imala preko stotinu različitih kodnih rasporeda što je stvaralo različite neugodnosti pri korištenju fontova na neengleskim govornim područjima. Sve ove činjenice čine ga sigurnim standardom budućnosti koji bi trebao riješiti i probleme s upotrebom znakova hrvatskog pisma. Rad definira uvjete u kojima navedene tehnologije mogu ispravno funkcionirati te objašnjava načine i aplikacije koje su u stanju te tehnologije prihvatiti.