str:  

Znanstveno stručni simpozij grafičara Blaž Baromić, Senj, Hrvatska ,19. – 21. lipnja 2003; Zbornik radovaDISTRIBUIRANI RAČUNALNI SUSTAVI I GRAFIČKE APLIKACIJE DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS AND
GRAPHIC APPLICATIONS

A.Koren, E.Wendling,D.Saifert,.

SAŽETAK

Iako je razvoj suvremenih stolnih računala u posljednjih pola stoljeća eksponencijalno rastao, još uvijek postoje područja rada i istraživanja u kojima je njihova snaga nedostatna. Tipičan primjer za to su određene primjene u grafičkoj tehnologiji gdje se barata sa izrazito velikim datotekama (složene slike), zahtjevnim procesima (renderiranje) i slično. Za rješavanje takvih problema danas se sve više koriste distribuirani računalni sustavi, odnosno sustavi koji su nastali spajanjem velikog broja stolnih računala u jedinstveni sustav, tzv. grozd računala (cluster). Svrha ovog rada je ukazati na osnovne mogućnosti distribuiranog procesiranja i njihovu primjenu u grafičkoj struci.

Ključne riječi:


Distribuirani računalni sustavi, procesiranje, grozd računala, grafičke aplikacije


ABSTRACT

Although the development of desktop computers in last fiftv years has been growing exponentially, some working and research areas in which their power of computing is inadequate still exist. Tvpical example for that are certain applications in graphic tech-nologv in which extremely large files (complex picrures) are handled, time-consuming processes (rendering) are executed, etc. For such problems distributed computing sys-tems are used, i.e. systems made of large number of personal computers interconnected in one unique system - cluster. The purpose of this paper is to point out main possibili-ties of distributed processing and their usage in graphic applications.

Key words:

Distributed computing systems, processing, cluster, graphic applications

1. UVOD

Moderna tehnologija u širem smislu sve više ovisi o mogućnostima modeliranja i simuliranja složenih sustava i izvođenja opsežnih izračuna na snažnim računalima.U grafičkoj tehnologiji postoji niz takvih primjera, a stalnim porastom zahtjeva na kvalitetu grafičkih proizvoda rastu i zahtjevi na snagu i brzinu računarskih sustava kao osnovnog alata u procesu realizacije tih proizvoda. Tipični primjeri ove vrste su obrada slika i fotografskih predložaka, renderiranje i 3D oblikovanje predmeta, animacija, prilagodba različitih veličina (A, B, C itd) i prilagodba formata (EPS, JPG, TIFF i sl) kao i cijeli niz procesa vezanih uz obradu multimedijskih sadržaja.
U okružju tržišnog gospodarstva i rastuće globalne konkurencije razvoj u području računalnih aplikacija za potrebe grafičke tehnologije slijedio je tehnološki razvitak u području računarstva i komunikacijske tehnologije.

2. RAZVOJ RAČUNALNE PODRŠKE

Početkom pedesetih godina na tržištu su se pojavila prva računala. To su bile naprave sastavljene pretežno od elektronskih cijevi a zauzimale su prostor cijelih soba i trošile na stotine kilovatsati električne energije dnevno. Izumom tranzistora, za kojeg se pokazalo da može uz mnogo manju potrošnju energije i veću pouzdanost nadomjestiti elektronsku cijev, započet je trend minijaturizacije u računarstvu paralelno s povećanjem računske moći i pouzdanosti. Daljnjim razvojem poluvodičke tehnologije nastali su mikroelektronički sklopovi koji sadrže do nekoliko milijuna tranzistora smještenih na pločicu silicija od nekoliko kvadratnih centimetara. Istovremeno s razvojem mikrolektronike i računalne tehnologije razvijalo se i područje telekomunikacija. Od jednostavnih telefonskih centrala, povezanih žicanim kabelima, i relativno izoliranih radiodifuznih sustava razvio se današnji svjetski sustav za prijenos glasa, slike i teksta. Tim se sustavom do nedavno međusobno izolirana računala međusobno povezuju u multimedijske računalne mreže.
Današnje potrebe u računarstvu u svim područjima ljudskog djelovanja ne samo da zadržavaju trend porasta, već je taj trend još i dodatno ubrzan. Tijekom posljednjih nekoliko godina počela je izgradnja specijaliziranih super računala s posebnim naglaskom na postizanju što veće računalne snage. U zadnjih su desetak godina napori u tom smjeru objedinjeni u jednu novu granu računarstva visokih performansi (High- Performance Computing). Osnovna obilježja te grane računarstva je uvođenje raznolike vrste sklopovskog paralelizma, počevši od čvrsto povezanih višeprocesorskih sustava raspodijeljenih računalnih mreža, preko računalnih grozdova (clusters), pa do računalnih spletova (computer grids), slika 1. Programska potpora ovakvih sustava mora, s jedne strane, osigurati djelotvornu uporabu svih njihovih dijelova i, s druge strane, omogućiti što jednostavnije odvijanje različitih aplikacijskih programa. Razvoj aplikacijskih programa mora pak biti zasnovan na paraleliziranim algoritmima i radu u obliku paralelnih sustava zadataka prilagođenih arhitekturi pojedinih sustava.

3. DISTRIBUIRANI RAČUNALNI SUSTAVI TRENDOVI RAZVOJA

Dva su osnovna pristupa rješavanju problema složenosti i obrade velikih količina podataka. Prvi je izgradnja superračunala koje će moći spremati velike količine podataka i obavljati veliki broj računskih operacija u sekundi. Zbog iznimne skupoće i nepraktičnosti ovog pristupa danas se sve više pristupa drugom rješenju - spajanju velikog broja stolnih računala u jedinstveni sustav - računalni grozd i njihovo povezivanje u zajedničku, snažnu mrežu računala - Grid.

Grubo rečeno, računalni grozd je skup međusobno povezanih računala koji simulira jedinstveni višeprocesorski sustav. Osnovna ideja je da korisnik ne treba znati koliko stvarno ima računala, niti njihove značajke. Za njega cijeli grozd ima samo jedno ime i njegovo korisničko okruženje (vlastite datoteke, raspoloživi programi i programske biblioteke) neosjetljivo je na hardverske promjene u grozdu. Razni programski dodaci imaju zadaću da korisniku omoguće korištenje grozda kao da se radi o jednom jedinom računalu s onoliko procesora koliko ih ukupno ima u svim zasebnim računalima. Programski alati za paralelizaciju omogućavaju razvoj i izvršavanje aplikacija koje simultano angažiraju više procesora bez obzira na kojim računalima se oni fizički nalaze. Sve to (upućenom) korisniku omogućava korištenje grozda na gotovo isti način kao da se radi o jedinstvenom višeprocesorskom računalu. Uz ove očite prednosti, grozd i dalje ostaje računalni sustav koji se nalazi na mjestu izgradnje, ograničen unutar jedne institucije. Pravi potencijal krije se u povezivanju pristupa grozda i Internet računarstva.
Rješenje je Grid tehnologija koja pruža protokole, usluge i razvojne alate za omogućavanje kontroliranog djeljenja resursa bez obzira na prostorni smještaj korisnika. Suština Grid tehnologije se svodi na povezivanje različitih računala i računalnih grozdova s Gb brzom mrežom, kako bi se stvorilo novo jedinstveno virtualno hiperračunalo. Grid je zapravo skup računalnih sustava u distribuiranom okruženju s mogućnošću paralelnog rada čiji je konačni učinak značajno povećanje računalne moći na globalnoj razini.


Slika1.
Razvoj distribuiranih računalnih sustava

Očekuje se da će Grid imati značajniju ulogu na polju obrade informacija nego što Web ima na dobavi informacija. Pretpostavlja se da će društveno razvojni učinak Grida biti izuzetno velik, te da će predstavljati sveobuhvatnu računalno-komunikacijsku mrežnu tehnologiju sličnu onoj koju električna mreža predstavlja u pogledu energetike (distribuirana energetika). Cijeli je niz primjena u području grafičke tehnologije u kojima se koriste razni oblici distribuiranih računalnih sustava, a za očekivati je i stalni porast ovog trenda. U današnjim grafičkim aplikacijama već se uveliko koristi paralelizam prilikom računalne obrade, dok je, vjerojatno, još pitanje dana kad će upotreba računalnih grozdova, Grid tehnologije ili nekih novih tehnoloških dostignuća biti nužnost i u ovom području.

4. ISPITIVANJE UTJECAJA RAČUNALNIH PLATFORMI NA REZULTATE U GRAFIČKIM APLIKACIJAMA

Jedan od najjednostavnijih primjera paralelizma i multiprocesiranja jest obrada slikovnih predložaka programskim alatima, tipični primjer ovakvog pristupa je programski paket Adobe Photoshop, koji je prilagođen radu s više procesora. U nastavku je opisano istraživanje na različitim računalnim platformama, te su obrazloženi dobiveni rezultati i prednosti koje donosi ovakav tip obrade.
Grafičke aplikacije kao i programski paketi kao što su Adobe Photoshop, Macromedia Freehand, Corel Draw i si. ovise o snazi računalne platforme na kojoj se izvršavaju. Glavni utjecaj na performanse u tim programskim alatima imaju:
1. brzina procesora
2. brzina i količina radne memorije
3. brzina medija za pohranu podataka (hard diska)
4. sistemska brzina između hardverskog i softverskog dijela računala u cjelini
Grafički program za obradu fotografija Adobe Photoshop je računalno najzahtjevniji alat u grafičkoj pripremi. Rad ovog programa moguć je na više različitih platformi kao što su: PC (MS Windows), Apple Mac, UNIX, LINUX, premda se u praksi najčešće izvodi samo u prve dvije spomenute platforme. Program podržava i rad s dva procesora, dakle omogućava paralelno procesiranje.

5. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

Istraživanje je izvedeno u svrhu spoznavanja te dokazivanja optimalne platforme za rad u programskom alatu Adobe Photoshop. Korištene su dvije platforme (Apple i PC) sa po dvije različite konfiguracije po sistemu. Sva računala su prethodno formatirana i na svakom su instalirani samo nužni driveri i Adobe Photoshop 6.0 verzija programa. Kod svakog računala je postavljeno da se Photoshop može služiti s 256 Mb memorije (paging file). Zajednički je za sva računala da su radila s 22" Philips Brillance 202P4 monitorom na rezoluciji od 1280*1024 piksela u 32-bitnoj boji. Testni predložak na kojemu će se izvesti ispitivanja je bio Scitex-ov testni EPS koji služi za ispitivanje i kalibraciju scanera tog proizvođača. Veličina dokumenta je 24,8 Mb.

Tabela1. Konfiguracije korištene u istraživanju

Vrsta platforme PC PC Apple Apple
Tip računala Pentium IV Dual Pentium III-Tualatin Macintosh G4 Macintosh Dual G4
Brzina procesora 2000Mhz 2 X 1400 Mhz 800Mhz 2 X 800Mhz
Količina RAM memorije 512MB 1024MB 512MB 768MB
Tip Hard diska ,veličina Seagate Baracuda IV,80GB ,7200 okr/min 2X Seagate Cetah,2X 36Gb , 10000 okr/min Seagate Baracuda IV,40Gb ,7200 okr/min Seagate Baracuda IV,60Gb ,7200 okr/min
Operativni sustav Windows 2000
Profesional
Windows 2000
Profesional
Mac OS 9.2 Mac OS 9.2

Za testiranje performansi navedenih konfiguracija korišteni je set filtera u Photoshop-u, koji iskorištavaju preko 95% performansi sistema dok se izvršavaju.Korišteni su:Gaussian blur,Radial blur,Smart blur,Graphic pen i Mosaic titles ,te se na kraju testa svako računalo testiralo u brzini izvođenja Poscripta datog uzorka.Pri testiranju se izvođenje svakog filtera ponavljalo 20 puta da bi se izbjegla možebitna slučajna pogreška.Važno je naznačiti da se nakon svakog izvršenog testiranja računalo resetiralote se time izbjegla mogučnost ostajanja pohranjenih signatura u memoriji sustava koje bi utjecale na ukupne performanse.

Tabela2. Rezultati istraživanja

Konfiguracija Pentium IV Dual Pentium III-Tualatin Macintosh G4 Macintosh Dual G4
Gaussian
blur
1,49s 1,01s 2,54s 1,45s
Radial
blur
3min42,03s 2min12,05s 3min33,42s 2min53,52s
Smart
blur
2,38s 1,56s 3,53s 2,3s
Graphic
pen
5,3s 3,2s 4,65s 2,35s
Mosaic
tiles
7,3s 2,37s 10,12s 4,23s
Postscript 4,52s 1,43s 12,35s 4,03s


Prvi od filtera korištenih u istraživanju je Gaussian blur kod kojega su postavljene postavke za testiranje od radiusa piksela 5.Filter jednostavno zamuti sliku a pogotovo rubove objekata na samom predlošku.Filter se provodi pod CMYK sistemom boja.
Slijedeći filter kod testiranja je bio Radial blur se koji također nalazi pod filterima Blur.Postavke su kod testiranja bile ove:Amount postavka je postavljena na broj 10,Blur method je postavljen na Spin,a kvaliteta prikaza i samog filtera na Best.Radial blur se također provodi pod CMYK sistemom boja.Po samim rezultatima testiranja ovaj filter je najsloženiji i najviše ovisi o samom procesoru.Također se po dobivenim rezultatima vidi da višeprocesorska računala mnogo bolje izvode ovaj filter.
Slijedio je Smart blur filter.On također spada pod izbornik Blur filtera.Jedini se od Blur filtera izvodi pod RGB skalom boja.Postavke su slijedeće: Radius je postavljen na 3,00 ,Treshold na 25 , Quality na High , a Mode na Normal.Kod ovoga filtera su jednoprocesorska računala zaostajala i do preko 50% za dvoprocesorskih računala.Vidljivo je da računala bazirana na PC platformi imaju bolje rezultate od Apple računala.
Slijedilo je filter iz Sketch izbornika.Graphic pen također koristi RGB skalu boja.Postavke filtera su: Stroke lenght na 15 ,Light/Dark Balance na 24, Stroke Direction na Right diagonal.
I kod ovog filtera dvoprocesorska računala rade znatno bolja vremena od račnala s jednim procesorom.Važno je naglasiti da je ovo jedini filter u kojemu je jedna Apple platforma postigla bolje vrijeme od konkurentske PC platforme.To se može objasniti i činjenicom da je upravo Adobe Photoshop (programske skripte) dodatno podržan od G4 procesora na novim Apple računalima. Pod izbornikom Texture smo izabrali filter Mosaic tiles.On se također izvodi pod RGB postavkama boja.Postavke filtra su: Tile size 7,Grout Width 2,Lighten Grout 8.Filter u kojem je najočitija prednost višeprocesorskih računala.
Krajnji test je izvođenje Poscript funkcije.Prije izvođenja same operacije potrebno je postaviti Virtual printer i to Scitex Dolev.Sve skripte poterbne za poscrip je moguće naći na samoj Internet stranici proizvođača softwarea(www.adobe.com).Poscrip level bio je postavljen na 3 , intent je Perceptual a Print space je Adobe RGB (1998).

6. ZAKLJUČAK

U radu je dan prikaz osnovnih smjerova razvoja na području distribuiranih računalnih sustava općenito, te je naznačen utjecaj koji ovakav pristrup ima na području programske podrške u grafičkoj tehnologiji. Provedeno znanstveno istraživanje naznačilo je osnovne smjernice razvoja programske podrške i računalnih sustava u grafičkoj pripremi. Zbog stalnog porasta zahtjeva na kvalitetu i brzinu izrade grafičkog proizvoda dolazi do velikog porasta složenosti programskih alata, pa se očekuje da će upotreba višeprocesorskih računalnih sustava, a u bliskoj budućnosti i distribuiranih mrežnih sustava biti značajna i u polju grafičke tehnologije.

7. LITERATURA

1. Anderson R., M. Lee, S. J. Chapin, Unraveling the Mysteries Of Clustering,
URL:http://www.nwc.com/l 119/1119f2.html
2. Grid Computing,
URL:http://itmanagement.webopedia.com/TERM/g/grid_computing.html
3. McClelland D., Photoshop 7 Bible, John Wiley & Sons, (2002)
4. Adobe Svstems Incorporated, Postscript Language Reference 3rd Edition, Addison-
WesleyPubCo,(1999)
5. Adobe Systems Incorporated - home page, URL: http://www.adobe.com