str:  
'Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva' – petak, 28.02 i subota 01.03.2003 u Stubičkim toplicama

Elementi koji određuju stanje i budućnost tiskarstva

Prof. dr. sc. Vilko Žiljak

Ovaj seminar, stručno znananstveni skup o tiskarstvu, je gledanje nekoličine nastavnika i stručnjaka grafičke djelatnosti na stanje i razvoj struke. Ne postoji objedinjena literatura pa nam je namjera da progovorimo, zapišemoi izjavimo naša gledanja sastavši se u Stubakima kako smo to radili i prije deset godina. Namjera nam je da se objave rezultati naših istraživanja pa ćemo se potruditi da se izvede publikacija svega što će biti na ovom skupu. Pojedini autori su predali svoje stručne i znanstvene radove na razna mjesta u svijetu; kongresi, simpoziji a ovdje će se bez recenzije, u predpremijeri, prezentirati u slobodnijoj formi. Novosti u tiskarstvu obuhvaćaju "informatičko integriranje" svih tema tiskarstva, izdavaštva, neposredne grafičke proizvodnje uključujući i internetsku tehnologiju. Tiskare nisu koristile baze podataka sve do vremna uvođenja elektroničkih izdanja novima, jedne paralelne izdavačke akcije. Pojavnost elektroničkih izdanja knjiga i časopisa još je u fazi preslikavanja grafičkog preloma otisnute knige na razini PDF(*) i HTML formatiranja. Nema najvrednijih točaka kao što je poveznica sa ostlim izdavačkim programima te pretraživačima. Takozvano "linkanje" na razini je pretraživanja unutar iste publikacije ili na kraju kao dopuna literaturi. Opća tiskarska integracija uvodi se sa posve tehničke strane. Došlo je do organiziranja standardizacije povezivanja tiskarskih strojeva, procesa proizvodnje i automatizacije upravljanja. To su nametnuli proizvođači strojeva okupivši se oko CIP4 pokreta kako bi napravili znatan skok u kvaliteti eksploatacije strojeva u procesu tiska. U isto vrijeme kreiran je novi informatički jezik XML te mnogi njegovi sateliti kao naprimjer XSL i DOM. Svaka struka morala je formirati svoj strukovni rječnik i pravila upotrebe kako bi se razumjeli strojevi, odnosi u relacionim bazama podataka, unutarnje i vanjsko kolanje informacija. Tiskarski jezik kreiran pod nazivom JDF, je u snažnom razvoju, još daleko od standarda i najvažnija je točka grafičke industrije danas. Vidi se po činjenici što je JDF u naslovima svih tema o razvoju tiskarstva. Elemente razvoja grafičke industrije određuju korisnici prihvačajući znanja i opredjeljenja za uvođenje moderne tehnologije zasnovane na XML komunikacijskom sustavu. Tiskare će provesti unutarnju reorganizaciju koja počinje stvaranjem digitalnog normativa svih akcija, poslova, opisa strojeva, opisa materijala. To se ne može nametnuti kao gotovo rješnje već će biti rezultat zajedničkog rada informatičara, tiskara i grafičkih tehnologa. Normativni digitalni sustav mora zaživjeti kako bi se približili standardizaciji planiranja proizvodnje, standardizaciji ponude, standardizaciji radnog naloga i optimalnom iskorištavanju nove tiskarske tehnologije. Relacione baze podataka spajaju se sa metodama "prirodne" XML organizacije baza podataka u svim strukama pa takoi u grafičkoj. Da bi se omogućila komunikacija između raznih sudionika u tiskarskoj djelatnosti a najviše se misli na izdavače, potrebno je stvoriti nacionalni "digitalni tiskarski jezik". XML je naizgled krajnje jednostvan pa je i zato nastala ekplozija korištenja, poplava novih programera i beskonačnost u broju ponuđenih rješenja. Međutim, vrijeme je da se i kod nas organizira grafički centar koji ima cilj razrade digitalnog rječnika tiskarskih akcija, dijelova i poveznica. Budući da se za svaki stroj u tiskari razvija specifičan tehnički rječnik opisa varijabli, radnih procesa, hierarhije u komunikaciji, novo poglavlje je jezik prevođenja kako bi se razumjeli različiti elementi koji sastavjaju planiranje, upravljanje, tehnologiju proizvodnje i mnoge, mnoge druge. Svjetski centar, iliti konzorcij CIP4, ima upravo ovaj zadatak; da koordinira razvoj globalnog tiskarskog jezika te nacionalnih tiskarskih jezika komunikacije prema cilju opće standardizacije.